Kodex pro všechny - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kodex pro všechny

, Pavel Hanslíček,
Kodex pro všechny
Zdroj: Euro.cz

Public Relations

PRAHA (hns) – Asociace Public Relations Agentur (APRA) vytvořila etický kodex Public Relations, ke kterému mohou přistoupit nejen PR agentury, ale i jednotlivé firmy působící na českém trhu. „PR agentury se mohou přihlásit ke Stockholmské chartě, která je etickým kodexem práce PR agentur. Vnitřní komunikační oddělení firem zatím takovou možnost neměly. Proto jsme se vytvořili pracovní skupinu složenou ze zástupců APRA a firem, jež se dohodla na společném etickém kodexu. Pokud vím, podobný projekt nebyl zatím v jiné zemi Evropy uskutečněn,“ uvedl Petr Sedláček, tiskový mluvčí společnosti Siemens, která jednání o kodexu s asociací APRA iniciovala loni na podzim. K iniciativě se připojily Plzeňský Prazdroj a McDonald´s, zájem deklarovaly i další firmy z oblasti obchodních řetězců, energetického průmyslu, letecké dopravy a mobilních operátorů. Podle Sedláčka by do konce roku mohlo být v projektu zapojeno třicet až padesát podniků. „Přihlášku ke kodexu musí podepsat nejen šéf komunikace, ale i jednatelé. Chceme tak zajistit kontinuitu práce, i pokud dojde k personálním změnám v oddělení komunikace,“ říká Sedláček. Sankce za porušení kodexu neexistují, ale pokud jej bude některá z přihlášených firem porušovat výrazně, APRA jeho jméno zveřejní. „Nyní jednáme o certifikaci pracovníků oddělení komunikace. Pracovníci agentur sdružených v APRA musí takovou certifikací projít povinně, chceme podobnou možnost nabídnout i lidem z komunikačních oddělení firem,“ doplnil Sedláček.

Co je etické

  • nepodmiňovat zveřejnění zpravodajských informací objemem finančních prostředků vynaložených na inzerci
  • podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací
  • nepodporovat korupční prostředí
  • odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu
  • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla
  • respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru
  • pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací

Pramen: APRA