Knihovna do tří let - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Knihovna do tří let

, Erika Hatašová,
Knihovna do tří let
Zdroj: Euro.cz

Univerzita Tomáše Bati

PRAHA (hat) – Výběrové řízení na stavbu Univerzitního centra ve Zlíně vypíše Univerzita Tomáše Bati (UTB) pravděpodobně již koncem dubna. Projekt je součástí komplexu staveb Univerzitní a kulturní centrum, jehož obě části jsou zcela samostatné investice. Univerzitní celek sestávající z objektu Univerzitní knihovny a Centra UTB bude stavět vysoká škola, Kulturní centrum je v rukou města. „V ideálním případě by mohly přípravné práce na stavbě univerzitní části začít již v červenci, případné prodlevy v průběhu veřejné zakázky však nelze vyloučit,“ řekl Pavel Bár z odboru investic a majetku UTB. Stavba by měla být dokončena v roce 2007. Náklady na samotné stavební práce přesáhnou 300 milionů. Prostředky univerzita získá od ministerstva školství, část stavby uhradí z vlastních peněz.
Na financování druhé části komplexu se město Zlín snaží získat prostředky z Evropské unie. „Žádáme o 100 milionů korun, o jejichž přidělení by se mělo rozhodnout v březnu,“ řekla náměstkyně primátora Irena Ondrová. O evropských dotacích se poprvé rozhodovalo v prosinci, nyní má Zlín možnost složit reparát. Ze svého rozpočtu město vyčlenilo 165 milionů korun, přispět by mělo i ministerstvo financí.
Autorkou projektu je zlínská rodačka Eva Jiřičná, autorka Oranžerie na Pražském hradě. V komplexu budov se má kromě knihovny nacházet i univerzitní aula, koncertní sál, přednáškové sály a informační centrum. Cena celého areálu přesáhne miliardu korun