Kdo ji vzkřísí? - Euro.cz

Přihlášení

Kdo ji vzkřísí?

, Eva Munk,
Kdo ji vzkřísí?
Zdroj: Euro.cz

Buďánka

PRAHA (em) – Rada Městské části Prahy 5 vyhlásila 22. května veřejnou soutěž na nejvhodnějšího investora pro revitalizaci osady Buďánka. Případný výherce to nebude mít lehké. Domky jsou totiž v havarijním stavu. Všechny objekty, vyjma jednoho, jsou neobývané a některé nesou stopy po požárech. Celý prostor je navíc přeplněn odpadky.
„Současný stavebně technický stav osady je velice špatný, u některých domů dokonce havarijní,“ stojí v posudku Státního ústavu památkové péče z roku 1999. Další znalecký posudek doporučuje lokalitu z technického hlediska odstranit.
Nyní probíhá asanace šesti staveb, které podle stavebního úřadu svým stavem (prolomené střechy s chybějící krytinou, obvodové zdivo značně narušené trhlinami, propadlé stropy, částečně spálené krovy a další) bezprostředně ohrožují životy.
Buďánka je už od roku 1991 památkovou zónou a navzdory opakované snaze městské části Prahy 5 ji tento status odejmout, je nadále tvrdošíjně chráněna jak Pražským ústavem památkové péče, tak Odborem památkové péče hlavního města Prahy. Hlavní podmínkou soutěže tedy je, že domky nesmí být odstraněny, ale zrekonstruovány.
Kolonie je vzdálena sedm minut tramvají od stanice metra Anděl. Většina domků v osadě, která se rozkládá na 9414 metrů čtverečných, pochází z první poloviny 19. století. Původními obyvateli byli drobní řemeslníci, dělníci a nádeníci z okolních vinic. V předrevolučních dobách sloužila jako druhý domov mnoha disidentům. V roce 1989 byli vystěhováni v rámci plánované „celoplošné asanace“ a výstavby paneláku. Na to se naštěstí nedostalo. Bohužel, po roce 1994 se místo stalo magnetem pro bezdomovce, kteří ho přivedli do současného bídného stavu.
Zájemci o osadu ale nicméně jsou. Například ekumenicko-ekologické sdružení Buďánka pro budoucnost by zde rádo vytvořilo centrum pro neziskové organizace.
„Předložili jsme projekt, v němž počítáme s tím, že postavíme vzdělávací, ekologické, společenské středisko. Přitom ho chceme vybudovat co nejblíže původní podobě,“ řekla předsedkyně sdružení Alena Mejstříková. Dodala, že projekt už získal podporu památkového odboru ministerstva kultury. V sobotu 8. června bude proto před Buďánkou představovat veřejnosti svůj záměr na využití prostoru. „Prostě nás chytla za srdce,“ řekl výkonný ředitel sdružení Jiří Silný.
Další potenciální zájemci jsou škola Waldorf School a firma Metalconsult (dříve První česká hutní investiční společnost), která se už několikrát o Buďánku ucházela, ale její návrhy byly památkáři rázně odmítnuty.