Jednání o uhlí pokračují - Euro.cz

Přihlášení

Jednání o uhlí pokračují

, Vadim Fojtík,
Jednání o uhlí pokračují
Zdroj: Euro.cz

Czech Coal vs. ČEZ

Těžařská společnost Czech Coal a ČEZ opět vyjednávají o cenách a objemu dodávek hnědého uhlí pro elektrárnu Počerady. Společnost Czech Coal nabízí elektrárenské skupině novou smlouvu, s nově upraveným vzorcem, dle kterého by měla za dodávky uhlí platit.
Zdroj týdeníku Euro sdělil, že vzorec je složen následovně: sto procent ceny černého uhlí, za kterou se prodává na světových trzích, minus cena povolenky na CO2. Výsledné číslo se poté vydělí dvěma.
„O budoucích dodávkách uhlí jedná skupina Czech Coal jak se svými stávajícími zákazníky, tak i s dalšími zájemci. Na trhu bude kvůli stále platným limitům těžby k dispozici méně uhlí. To se může odrazit v délce kontraktů, objemu dodávek, ceně i v dalších smluvních podmínkách,“ reagovala na dotazy týdeníku Euro mluvčí skupiny Czech Coal Gabriela Sáričková Benešová.
Firma prý chce s každým zákazníkem dosáhnout oboustranně uspokojivé dohody tak, aby domácí hnědouhelná energetika zůstala konkurenceschopná v porovnání s jinými energetickými zdroji. „Hlavním zájmem pro nás zůstávají dodávky uhlí teplárnám. Konkrétní detaily obchodních jednání však nezveřejňujeme,“ dodala na závěr Sáričková Benešová.
Průběh jednání nechce komentovat ani ČEZ. „Jednání se skupinou Czech Coal ohledně dodávek uhlí nadále pokračují, nebudeme se k nim momentálně vyjadřovat ani potvrzovat existenci jednotlivých cenových návrhů. Paralelně probíhá soudní spor ohledně žaloby, kterou ČEZ podal na Czech Coal po důkladném rozboru postojů a jednání společnosti Czech Coal v závěru loňského roku,“ konstatovala mluvčí ČEZ Eva Nováková.
Energetická firma žaluje těžaře o více než deset miliard korun v souvislosti s neplněním dohody o dlouhodobé spolupráci uzavřené v roce 2005. V částce je kromě jiného zahrnuto i odškodnění za zmaření zamýšleného projektu nových tepelných elektráren v lokalitě Počerady v původně sjednané podobě. (foj)