Jak ulevit dlužníkům - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Jak ulevit dlužníkům

, ing. Marcela Alföldi Šperkerová,
Jak ulevit dlužníkům
Zdroj: Euro.cz

Náklady soudních řízení ing.

Již podruhé během několika měsíců se zvyšují náklady soudního řízení věřitelům, kteří se snaží vymoci svou pohledávku. Od září vzrostly soudní poplatky. Od ledna pak věřitelé zaplatí více také advokátům, kteří je ve sporech zastupují. Vyhláška ministerstva spravedlnosti totiž v jednoduchých sporech snižuje na polovinu náhrady nákladů na advokáty, které musí uhradit dlužník, jenž prohrál spor. Změna by měla platit od počátku příštího roku a týká se řízení, které končí vydáním platebního rozkazu.
„Pokud by vyhláška začala platit v navrhované podobě, pak by na ni doplatili podnikatelé řádně plnící své závazky. Rozdíl vzniklý snížením náhrad by musel advokátovi zaplatit vymáhající věřitel. Novela by tak vedla ke zvýšení nákladů poctivých podnikatelů a byla další komplikací ze strany státu při výkonu jejich podnikatelské činnosti,“ zdůrazňuje ředitelka odboru legislativy Hospodářské komory Tereza Šamanová.

Nejen malé pohledávky

Ministerstvo svůj návrh zdůvodnilo tím, že náhrady advokátních odměn často mnohonásobně převyšují vymáhanou částku. A že se tedy mají týkat jen nízkých nezaplacených částek, kdy se například u nezaplacených pokut za jízdu načerno či u nemocničních poplatků skokově dluhy zvyšují z původních stokorun až na desetitisíce. „Hlavním důvodem pro navržené změny je skutečnost, že v případě bagatelních pohledávek náklady věřitele do značné míry převyšují vymáhanou částku,“ uvedl při představování změny ministr Jiří Pospíšil.
Jenže to není tak úplně pravda. „Při medializaci záměru se chvíli zdálo, že novela míří jen na případy malých neplatičů a netýká se tedy velkých dlužníků, kteří neplatí takříkajíc programově. Pohled do ministerského návrhu však vyvádí z omylu. Novela není omezena výší dlužné částky. To znamená, že náhrada nákladů se na polovinu sníží i věřiteli, kterému někdo dluží 50 tisíc, milion nebo třeba miliardu,“ upozorňuje advokát Filip Chytrý z AK Chytrý & Valtrová.
Hospodářská komora navrhuje, aby se jako kompromisní řešení stanovila částka, do které by platila snížená hranice paušální odměny. „Mohlo by jít například o drobnou pohledávku do 5000 korun,“ říká Šamanová.

Přijdou o statisíce

U malých dlužných částek by jistě bylo záhodno omezit další výdaje. I proto, že existují firmy, které si postavili byznys právě na tom, že skupují bagatelní pohledávky a žijí především z přisouzených mnohonásobně vyšších náhrad nákladů soudního řízení. Ale i tady ministerstvo šláplo dle neziskových institucí či soudců vedle. Podle nich je snížení těchto odměn na polovinu málo razantní.
Na druhou stranu novela vyhlášky nespravedlivě snižuje náklady i „velkým“ neplatičům. I u nich totiž často řízení končí již vydáním platebního rozkazu a spadají tedy do kategorie jednoduchých sporů. „Ročně řešíme stovky případů za miliony korun a zhruba devadesáti procent z námi žalovaných pohledávek by se změna dotkla. Poté, co byla v září zdvojnásobena výše soudního poplatku, by to pro nás znamenalo další zvýšení nákladů na advokátní zastoupení. Tyto vícenáklady lze předpokládat v řádech stovek tisíc korun ročně,“ popisuje ředitel právního oddělení společnosti Fitcentrum Vladek Krámek.
U dluhů v řádu statisíců jde o zdražení o desetitisíce korun. Například soudí-li se nyní podnikatel o pohledávku ve výši 250 tisíc korun, musí mu dlužník uhradit po prohraném sporu navrch 60 tisíc korun, což de facto kryje skutečné náklady na soudní poplatek a advokáta. Napřesrok by ovšem byl dlužník odsouzen k zaplacení náhrad jen ve výši 38 tisíc korun.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze