IT jako puzzle - Euro.cz

Přihlášení

IT jako puzzle

, Ondřej Hergesell,
IT jako puzzle
Zdroj: Euro.cz

Hlavním přesvědčovacím argumentem pro komplexní reorganizaci IT je návratnost investice, říká manažer divize konzultačních služeb HP

Český trh IT služeb představuje roční obrat blížící se podle odhadů agentury Gartner hranici 40 miliard korun. Nejrychleji rostoucím typem služeb je cloud computing, který letos vyskočí až o třetinu, zatímco celý trh vzroste zhruba o pět procent. Pavel Doležal, manažer divize konzultačních služeb společnosti Hewlett-Packard (HP), ale soudí, že cloud computing sám o sobě není jedinou spásou ve firemních IT prostředích. Klíč k úsporám a efektivitě využívání výpočetní techniky má být i jinde. „Dříve nebo později dojde každá společnost, korporace nebo úřad do bodu, kdy vynakládá více peněz na údržbu existujícího IT než do nových systémů či počítačů. Globálně je poměr investičních a provozních IT nákladů 30 : 70, tedy že valnou většinu dáváme na udržení v provozu něčeho, co běží. Přitom většina firem by to potřebovala ten poměr otočit a investovat do inovací a třeba i do cloudu,“ říká Doležal.

Vaši konzultanti se tedy snaží klientům vysvětlit, že musejí změnit pohled na IT a pustit se do přestavby nebo nějaké komplexní reorganizace?
Naši analytici klientovi radí, jak by měl reagovat na nějaký problém nebo situaci, navrhneme mu řešení, které jsme schopni i implementovat, případně dohlédnout na jeho nasazení ve firmě. Ale kýženým efektem všeho snažení je otočit poměr vynakládaných prostředků do údržby a investic do nového zařízení. Aby to všechno mělo smysl a vyšší efektivitu. My sami v HP jsme tímto procesem transformace nedávno prošli. Například namísto 85 izolovaných datových center po celém světě jich nyní máme jen šest a ze 6 tisíc různorodých aplikací a programů je jich dnes jen 1500. Sami na sobě jsme si otestovali, že taková změna funguje.

Jsou takového zásadního „říznutí“ do IT schopni manažeři českých firem?
V poslední době i v českých společnostech roste pozice CIO, tedy ředitele informatiky. Jedním z jeho primárních cílů, jejichž splněním je hodnocen a měřen, je efektivita využívání moderních technologií vyjádřená penězi. Takže i v českých firmách se od šéfa informatiky očekává, že řekne, jakým způsobem má být investováno do IT, aby byl výsledek pro firmu přínosný.

V kterých oblastech dokážete najít největší úspory ve firemních IT systémech?
Například v něčem, čemu se říká šedé IT. To je obrat pro různé systémy, počítače nebo třeba servery, které používá je pár jedinců, ale na to, kolik stojí prostředků, jsou pro podnik neefektivní. Většinou za pořízením takového systému stojí potřeba vyřešení nějakého dílčího problému v určitý moment, ale pokud ten systém šéf informatiky nezapracuje do konceptu celofiremního IT, a takové případy se pak množí, ve finále to firmu zatěžuje nejvíce.

Když přijdete do firmy provést analýzu IT a doporučit nějaké řešení, je ekonomická úspora tou hlavní pákou, která přesvědčí klienta?
Naší základní výhodou je znalost IT, víme, jak by prostředí v určité firmě mělo fungovat, jsme schopni analyzovat, v jakém stavu je dnes, a zároveň navrhnout cestu z bodu A do bodu B. Přiznávám ale, že hlavním přesvědčovacím argumentem je návratnost investice.

V jakém časovém horizontu se obecně návratnost do takové IT transformace pohybuje?
Odvíjí se to od odvětví, a především od stavu IT dané firmy, nicméně délka návratnosti se pohybuje od několika měsíců do několika málo let. Návratnost pět let už není v investicích do IT atraktivní, protože logicky vyvstává otázka, zda se vyplatí vynaložit velké peníze, když vůbec nevím, jaké požadavky na informatiku firmy budu mít za takovou dobu.

Co dnes české firmy v IT nejvíc pálí, kromě velkých nákladů?
Náklady jsou zcela jednoznačně klíčovým parametrem. Zároveň ale manažeři společností vnímají, že nepružné IT je často tím prvkem ve firmě, který prodlužuje uvedení nové služby na trh. Parametr time-to-market je v konkurenčním prostředí poměrně důležitým a změny v IT jsou vedeny snahou, aby firma mohla pružněji reagovat na své interní potřeby.

Jak jsou manažeři firem nakloněni službám na bázi cloud computingu, nebo dokonce plnému outsourcingu IT?
Outsourcing je rozhodně trendem, který na lokální trh již dorazil a bude se dále masivněji uchytávat v českých firmách. Samozřejmě existují výjimky, například pro banky je IT klíčovou částí celého byznysu – nebál bych se použít slovo srdce – když zpracovávají ohromné množství dat. Stejně tak se nedá očekávat, že všechny podnikatelské subjekty budou pracovat v cloud computingu. Budou dominovat hybridní modely cloudu, kdy bude část IT stále interně ve firmách, část venku. A jednoznačný důraz bude kladen na koncepčnost. Firma si nalinkuje svou IT architekturu a do ní bude podle potřeby jednotlivé komponenty, programy zakládat jako dílky puzzle.