Invesmart se soudí - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Invesmart se soudí

, Tomáš Skřivánek,
Invesmart se soudí
Zdroj: Euro.cz

Union banka

PRAHA (tos) – Společnost Invesmart a její hlavní akcionář Paolo Catalfamo podali v srpnu u Městského soudu v Praze 21 žalob. Žalujícím jde o uznání oprávněných nároků vůči řadě českých institucí a úřadů a odvrácení konkurzu na Invesmart B.V. Návrh na jeho vyhlášení podala v Nizozemsku konkurzní správkyně Union banky Michaela Huserová.
„Důvěřujeme českému soudnictví a očekáváme rychlé rozhodnutí,“ uvedl Paolo Catalfamo. „České soudy si jistě budou umět poradit s protiprávním jednáním, k němuž na českém území došlo. To ovšem neznamená, že se vzdáváme svých arbitrážních nároků vznesených již dříve v souladu s dvoustrannými dohodami na ochranu investic,“ dodal Catalfamo.
Mluvčí Invesmartu Daniel Thelen uvedl dva hlavní důvody pro podání nových žalob. Jednak mají potvrdit, že společnost nepřevzala dluhy od některých původních akcionářů Union banky, dále se chce jejich prostřednictvím domoci náhrady škody, kterou Insvesmartu způsobila Česká národní banka a původní akcionáři Union banky.