Internetová spravedlnost - Euro.cz

Přihlášení

Internetová spravedlnost

, ing. Miroslav Tryner,
Internetová spravedlnost
Zdroj: Euro.cz

On-line arbirtáž ing.

PRAHA (try) – Premiérová on-line arbitráž v České republice se uskuteční na začátku příštího roku. Týdeníku EURO to potvrdil předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Bohuslav Klein. Rozhodčí soud nabídl firmám možnost řešit své spory po internetu jako první u nás.
Elektronickou cestou mohou společnosti podat žalobu i komunikovat s rozhodci. Například o tom, že jejich oznámení bylo přijato, budou vyrozuměny e-mailem, rovněž konečný nález bude účastníkům řízení zaslán elektronickou poštou. Maximální doba řízení by měla být jeden měsíc a vedení arbitráže „on-line“ by mělo kromě časové úspory přinést i úsporu finanční. Za arbitráž bude Rozhodčí soud inkasovat poplatek tři procenta z hodnoty předmětu sporu, minimálně tři tisíce korun, maximální hranice je stanovena na milion korun. „V případě klasického rozhodčího řízení v rámci České republiky činí nejnižší poplatek sedm tisíc korun,“ vysvětluje Klein.
Administračním místem, přes které půjdou veškeré informace v souvislosti se spory, bude internetová stránka www.arbcourtonline.cz. Pro každý spor pak bude vytvořena zvláštní webová podstránka, která poslouží oběma stranám sporu k vyjádření. Ortel, tedy konečný výsledek arbitráže, bude opatřen elektronickým certifikátem. Zatím je služba nabízena pro subjekty z České republiky, ale soud zaznamenal obrovský zájem i z jiných zemí Evropy.

Diskuze