Hustý, co? Prostě kekel! - Euro.cz

Přihlášení

Hustý, co? Prostě kekel!

, Mgr. Rudolf Marek,
Hustý, co? Prostě kekel!
Zdroj: Euro.cz

Výsledkem průzkumu je telefonní služba Girls Talk

Společnost T-Mobile si objednala průzkum, proč ženy mezi sebou často telefonují. Výsledky měly přispět k rozhodnutí, zda pro ně vytvořit speciální tarif. Průzkum zjistil, že pro dívky a ženy je mobilní telefon druhou nejčastější formou komunikace. Hned po osobním povídání a stále ještě před Skypem a ICQ. Za hlavní výhodu mobilního telefonu ženy považují možnost okamžitého spojení, což jim umožňuje rychle předat aktuální informaci. Výhodou číslo dvě je prý zahánění nudy.
Hlavním tématem ženských rozhovorů jsou vztahy partnerské, a to jak ve smyslu pracovním a rodinném, tak i erotickém. Typický telefonní hovor mladých dívek se týká vztahů a organizování schůzek, společných akcí a poté se věnuje jejich detailnímu rozboru. Proto ženy preferují rozhovor před textovou zprávou. V přímé řeči si mohou sdělit mnohem více podrobností a formovat si názor. Telefonem také zahánějí neklid, nudu, samotu, a proto si kamarádky volají i několikrát denně. Obvykle v podvečer, večer, často o víkendu doma. Průměrná délka hovoru je 20 minut. Ovšem pokud jde o vážné téma, nejsou výjimkou ani dvě až tři hodiny.
Tento způsob komunikace považují ženy za nezbytnou součást svého života, v dotazníku ho zhusta označily za nepostradatelný. Život bez klábosení a řešení problémů si neumějí představit. Nejčastěji si povídají s jednou až dvěma přítelkyněmi, kterým se svěřují se všemi důvěrnostmi, přičemž si i nejvíce odpočinou. Jen výjimečně je pro ženu nejbližší osobou chlapec nebo muž. Dalšími osobami, se kterými si rády volají, ale s nimiž nemohou mluvit o všech důležitých tématech, jsou jejich partneři a někdy i matky.
Mezi důležitá témata patří móda. Za významná považují ženy upozornění na místa nákupu, výši slev a také informace, co říkala kamarádka, která se nakupování zúčastnila. Používají přitom četné jazykové novotvary: provařený, hustý, cool, mazec a kekel (výraz pro zmatek, úlet, divočinu). Průzkum zaznamenal častou frekvenci věty: „Víš co, no víš, no? Prostě…“ Muže ve svých hovorech často označují jako samce, šampony, kusy, frajery a maséry.
SMS ženy používají většinou přes den k organizaci schůzek, například nemohou-li se při schůzce najít, píší si, kam co přinést, kdy dorazí. Příteli žena pomocí SMS sděluje zejména nějakou základní předběžnou informaci, třeba že se těší, že se jí stýská. Následuje SMS se stručným vyhodnocením schůzky nebo akce. To vše jako předehra nebo dohra verbální komunikace.
Nejčastější slovo, které ženy používají, je sranda. Do textových zpráv přenášejí zkratky z ICQ: OMG = Ó můj bože, ROFL = válím se smíchy.
T-Mobile vyhodnotil výsledky průzkumu jako vysoce nadějné a zavedl službu Girls Talk.