Hospodaří s odpady - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Hospodaří s odpady

, Naděžda Kubalíková,
Hospodaří s odpady
Zdroj: Euro.cz

Peter Hodecek, Michal Vlček

PRAHA (nad) – Rakušan Peter Hodecek (45) byl jmenován novým jednatelem společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. Firma patří do rakouského koncernu Energie AG, jenž převzal aktivity RWE Umwelt AG v odpadech na českém trhu a společnost transformoval na AVE CZ. Hodecek je ve skupině zaměstnán od roku 1998, v letech 1999-2001 působil jako regionální vedoucí poboček Vídeň a St. Pölten. Od roku 2001 řídil firemní strategii a celkový rozvoj společnosti. V České republice bude mít na starost řízení a expanzi firmy.
Peter Hodecek absolvoval doktorandské studium na vídeňské univerzitě, je ženatý a má jednu dceru.
Kromě jednatele došlo ke změně i na postu marketingového manažera společnosti, stal se jím dosavadní projekt manažer Michal Vlček (27). Zodpovídat bude za řízení všech marketingových aktivit, komunikaci s cílovými skupinami a public relations.
Vlček vystudoval VŠE, hovoří anglicky a španělsky. Po absolutoriu pracoval jako vedoucí mediálního oddělení internetového mediazastupitelství M.I.A.