Hledá se investor - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Hledá se investor

, Kateřina Menzelová,
Hledá se investor
Zdroj: Euro.cz

PSJ holding

PRAHA (men) – Česká konsolidační agentura (ČKA) nabízí k prodeji pohledávky za stavební společností PSJ holding. Nabídky mohou zájemci podávat do 17. září letošního roku. Pohledávky byly na ČKA převedeny z České spořitelny a k začátku srpna dosahovaly 544 milionů korun.
PSJ holding zařadila vláda v červenci do restrukturalizačního programu Exit 2. Proto ČKA odprodá dluhy strategickému investorovi. „Rozhodujícími kritérii pro úspěch ve výběrovém řízení jsou výše nabídnuté kupní ceny a kvalita podnikatelského záměru. Ten by měl mimo jiné obsahovat závazek využít postoupenou pohledávku k finanční restrukturalizaci podniku, zachovat rozvoj výrobního programu a představit očekávaný vývoj zaměstnanosti,“ tvrdí Jiří Pekárek, mluvčí ČKA. Rozhodnutí lze očekávat během podzimu.
Společnost PSJ holding je jednou z nejvýznamnějších tuzemských stavebních firem. V loňském roce zaměstnávala přibližně 900 lidí. Firma zahájila v květnu letošního roku rekonstrukci České národní budovy v New Yorku, v minulém roce opravila například zastupitelský úřad v Káhiře a zahájila stavbu ambasády ve Vilniusu v Litvě.