Evropskými dotacemi rozkvetlá energie - Euro.cz

Přihlášení

Evropskými dotacemi rozkvetlá energie

, Pavel Matocha,
Evropskými dotacemi rozkvetlá energie
Zdroj: Euro.cz

Energetické plodiny

Novou podporu až 45 eur (zhruba 1260 korun) na hektar mohou od letošního roku získat tuzemští pěstitelé energetických plodin. Podmínky jejího poskytování upravuje nařízení, jež schválila vláda ČR. Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě energie. Dosud tento takzvaný uhlíkový kredit dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí Evropské unie.
„Očekáváme, že nová dotace podnítí zájem zemědělců o pěstování energetických plodin. Potřebujeme zvýšit produkci cíleně pěstované biomasy, což pro nás vyplývá i z nové energetické koncepce EU, zveřejněné v lednu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Dle něj otevírá výrazně podporovanější pěstování energetických plodin další šance pro zemědělce, kteří si stěžují na pokles objemu zemědělské produkce určené pro potravinářské účely.
Energetickými se označují ty plodiny, jež jsou určeny pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. Jsou to například obilniny, olejniny, cukrová řepa, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty i speciální energetické byliny.
Ministerstvo zemědělství očekává, že dotace bude směřovat nejméně na 50 tisíc hektarů; v blízké budoucnosti by se pro energetické účely dalo v ČR využít až 400 tisíc hektarů půdy, soudí MZe. Souběžně s uhlíkovým kreditem je dle resortu možné čerpat národní dotaci k pěstování speciálních energetických bylin, která pro letošek činí až tři tisíce korun na hektar.