Evropské nevolnictví - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Evropské nevolnictví

, Hana Boříková,
Evropské nevolnictví
Zdroj: Euro.cz

Ředitel Metrostavu Jiří Bělohlav

Jiří Bělohlav se během třiceti let v Metrostavu vypracoval ze stavbyvedoucího na ředitele. Původně chtěl projektovat mosty, ale jako mimopražský absolvent stavební fakulty neměl kde bydlet a Metrostav tehdy nabízel ubytovnu. Ve firmě tak současný ředitel prožil přerod ze socialistického podniku, který stavěl jen metro, ve druhou největší tuzemskou stavební společnost, již před čtyřmi roky ovládl Doprastav Bratislava. Pod jeho vedením Metrostav v loňském roce koupil konkurenční Subterru. Týdeník EURO hovořil s Jiřím Bělohlavem o veřejných zakázkách, stavebnictví po vstupu Česka do Evropské unie i o výjimečných tunelech metra pod Vltavou.

EURO: Systém zadávání veřejných zakázek je stále častěji kritizován. Oprávněně?
BĚLOHLAV: Zákon o zadávání veřejných zakázek se neustále vylepšuje. Doufejme, že se v přiměřené době dostaneme na úroveň běžnou v Evropě, kde mají jednotlivé strany jasná práva. To u nás prozatím neplatí. Tento problém se nás ale týká jen částečně, protože portfolio našich zakázek za sedmnáct miliard korun je rozděleno zhruba půl na půl mezi stát a soukromé investory.

EURO: Jaký je rozdíl mezi soukromým a státním investorem?
BĚLOHLAV: Stát se musí řídit zákonem, soukromý investor má zpravidla pouze interní nařízení. Nelze ale říci, že soukromníci jsou tvrdší. Za posledních několik let jsme získali jen pár zakázek z volné ruky, a to od privátních investorů. Ti mají více možností jak donutit partnera, aby optimalizoval náklady na projekt. Řekněme, že se soukromník dostane častěji k výsledku, který od počátku chtěl.

EURO: Požadoval po vás někdo úplatek za to, že vám přiřkne zakázku?
BĚLOHLAV: Zatím ještě nikdo nedefinoval, co úplatek přesně je. Investor by neměl být závislý na almužně, měl by být motivován jiným způsobem. Na druhé straně je třeba vědět, že k získání zakázky je třeba mnoho odborných informací. Ty se snažíme mít. Je dobré ocenit aktivitu partnerů, kteří nám pomáhají je získat. Měli by mít nárok na odměnu, ale musí to být transparentní. Ne že mu peníze strčím pod stolem.

EURO: NKÚ i Evropská unie kritizují předraženost veřejných zakázek na stavbu silnic a železničních koridorů. Jednou z příčin má být pouze omezený okruh největších firem, které mohou od státu zakázku dostat…
BĚLOHLAV: Metrostav se snaží proniknout do projektů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), ale naše úspěšnost je chabá. V dopravních projektech operujeme na našem trhu maximálně tři roky, protože jsme neměli reference. Ty jsme získali až se vstupem nového vlastníka. Do té doby jsme vůbec nemohli nabízet naši práci ŘSD. Dnes jsme druhá nejsilnější tuzemská stavební firma, ale neumíme dát nabídku SŽDC, protože nemáme reference. A ty nemůžeme mít, protože jsme pro ně ještě nic nedělali.

EURO: Projevil se ve stavebnictví nějak vstup Česka do EU?
BĚLOHLAV: Nijak zvlášť. Teď se v Čechách začínají objevovat i středně velké západoevropské firmy. V konsorciích se ucházejí o velké infrastrukturní projekty. Naopak naše schopnost proniknout do rozvinutých evropských zemí je velmi ohraničená. Na západoevropských trzích vládne hrozný protekcionalismus a my nemáme proti tamním firmám šanci. Jsou tu i ohraničení vyplývající ze vstupních podmínek. Ostatně to, že vstupní podmínky omezily přístup českých stavebních firem na trh EU, svědčí o kvalitě českého stavebního průmyslu. Kdybychom nebyli konkurenceschopní, tak by se nikdo vytvářením speciálních bariér nezabýval. Máme zkušenosti z projektů pro investory v západní Evropě, ale rozhodli jsme se naše aktivity v této oblasti ukončit. Setkali jsme se s podmínkami, které bych označil za nevolnické. A my nejsme připraveni dotovat projekty dalších zemí.

EURO: Takže Metrostav nekoupil Subterru pro její reference a zakázky v zahraničí?
BĚLOHLAV: Impulzů k převzetí Subterry bylo několik. Spočítali jsme si, že když u Subterry zavedeme standardy podobné těm našim, docílíme takových parametrů, že se nám vložené finance v přiměřené době vrátí. Další důvod byl, že Subterra má reference u Českých drah a SŽDC a my budeme jejím prostřednictvím atakovat tento segment trhu.

EURO: Koupí Strabag Metrostav?
BĚLOHLAV: Nás chce koupit každý. Nejen Strabag, ale většina velkých evropských firem, které chtějí proniknout na středo a východoevropské trhy, touží získat řetězec Doprastav–Metrostav.

EURO: V odborných kruzích máte pověst výborného technika. Jste spoluautorem vsunutých tubusů metra pod Vltavou, které získaly cenu Světové betonářské asociace za nejlepší železobetonovou konstrukci tohoto typu ve světě.
BĚLOHLAV: Z toho jsem měl velikou radost. Tahle krásná práce je jednou z věcí, které mě tu drží. Jistě bych se mohl živit stavěním domků, ale nikdy bych se nedostal k tak nádhernému projektu, po jakém touží generace stavebních inženýrů. Většina lidí však o něm neví, protože se nám zdařil. Kdyby nám tubusy spadly do řeky a nemohly jezdit lodě po Vltavě, psalo by se o tom všude. Přitom na všech světových konferencích vzbudila naše metoda velký ohlas.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze