Etická novelizace - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Etická novelizace

, Filip Poštulka,
Etická novelizace
Zdroj: Euro.cz

Reklamní trh

PRAHA (flp) – Výraznou změnu etického Kodexu reklamy chystá Asociace komunikačních agentur (AKA). Návrh sdružení nyní, jak napsal odborný týdeník Strategie, posuzuje pracovní skupina Rady pro reklamu. „Potřeba novelizovat tento dokument vyplývá z toho, že nás legislativa dohnala k samoregulaci,“ uvedl pro týdeník EURO Ludvík Jubánek z AKA. Předseda asociace Jiří Mikeš je diplomatičtější, když tvrdí, že novela má zajistit harmonizaci s novými zákony. „Dokument se přihlásí i k dalším podobným kodexům, jako je například kodex pro reklamu působící na děti a zohlední ochranu životního prostředí,“ doplňuje.
Etický Kodex reklamy je určen všem subjektům, které působí v oblasti reklamy, a stanovuje jim pravidla profesionálního chování. „Reklamní trh je definován na jedné straně právní normou a na straně druhé vztahem mezi médii, zadavatelem a spotřebitelem,“ vysvětluje výkonný ředitel Rady pro reklamu Zbyněk Roubal. Mezi nejčastější porušení kodexu podle něj patří porušení ochrany spotřebitele: klamavá, zavádějící, vulgární či pocit strachu vzbuzující reklama.