Elektronické paradoxy - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Elektronické paradoxy

, Hana Boříková,
Elektronické paradoxy
Zdroj: Euro.cz

Rejstřík trestů

PRAHA (hat, boř) – Orgány činné v trestním řízení a další oprávněné instituce mohou prostřednictvím internetu své žádosti o výpisy a opisy z Rejstříku trestů podávat a dané dokumenty dostávat elektronickou cestou již od začátku letošního roku. Zavedení této možnosti pro občany se zadrhlo na jedné položce – identifikátoru. Ve státní správě se vedou spory to, které číslo by se mělo stát součástí certifikátu pro elektronické podepisování, aby podle něj bylo možné jednoznačně identifikovat občana, který o žádost podává. „Rejstřík trestů k identifikaci žadatele může použít výhradně rodné číslo. To ale součástí certifikátu pro elektronické podepisování v současnosti není,“ konstatoval Christo Kračunov, ze společnosti Deltax Systems, která se na realizaci nového systému Rejstříku trestů podílí. V novele zákona o elektronickém podpisu již připomínky rejstříku zapracovány jsou. „Nyní čekáme na vyhlášku ministerstva informatiky, ve které bude specifikováno, které číslo se pro identifikaci použije,“ konstatoval Zdeněk Krátkoruký, ředitel Rejstříku trestů. Žhavým kandidátem je identifikační číslo, jež používá správa sociálního zabezpečení.
Ani po zavedení elektronických žádostí o výpis z rejstříku však nebude možné celou věc vyřídit vsedě od počítače. Současná praxe je taková, že výpis je žadateli zaslán dvakrát. Jednou elektronicky a pouze „pro informaci“, podruhé poštou v „listinné podobě“. Předpokládá totiž, že úřady budou i nadále vyžadovat předložení papírového lejstra. „Já osobně bych preferoval, kdyby si úřad zjistil výpis z rejstříku sám a nenutil mě se jím vůbec zabývat,“ konstatoval David Kolaja ze serveru ejustice.cz, který se otázkou elektronického soudnictví dlouhodobě zabývá. Většina z úřadů již tuto možnost, na rozdíl od občana, má. Dosud ale žádný z nich o výpis elektronicky nepožádal.
Je paradoxní, že jinak je technicky vše na elektronické žádosti i výpisy v podstatě připraveno. Již zmíněná firma Deltax Systems je dodavatelem programového i technického vybavení nového informačního systému Rejstříku trestů. V loňském roce vyhrála výběrové řízení na jeho vyprojektování a dodávku aplikací. Část pro podávání elektronických žádostí zprovoznila na začátku letošního roku. Letos zvítězila i v dalším tendru, jehož předmětem byla dodávka hardwaru a dalšího programového vybavení pro interní část systému. Zatímco v prvním tendru byla její nabídka v ceně necelých 7,5 milionu korun vyhodnocena jako jediná, která splňuje požadavky, ve druhé soutěži uspěla v konkurenci dalších firem s nejnižší cenou 7,9 milionu korun. Na druhém místě vyhodnotil zadavatel společnost Comparex CZ s nabídkou 8,25 milionu korun a třetí skončila firma Medium Soft s cenou 8,29 milionu. Svou váhu při přidělení zakázky sehrála i rychlost jejího splnění. V zadání první z obou zakázek se počítá s dokončením celého projektu do roku 2005.