Dvojnásobný nárůst tržeb - Euro.cz

Přihlášení

Dvojnásobný nárůst tržeb

, Ondřej Hergesell,
Dvojnásobný nárůst tržeb
Zdroj: Euro.cz

ICZ

ICZ, jeden z největších systémových integrátorů na českém IT trhu, zvýšil v loňském roce tržby o více než 127 procent na 1,412 miliardy korun. Do značného nárůstu se velkou měrou promítly akvizice společností Expert & Partner engineering a Exprit včetně její slovenské pobočky. Firmy koupila ICZ v roce 2005, přičemž do struktur společnosti byly začleněny vloni.
„Dařilo se však i původní ICZ, kromě jiného i nově založené telekomunikační divizi. Výraznou měrou se do výsledků promítl též nárůst tržeb za služby s vysokou přidanou hodnotou; například tržby za poradenství vloni vzrostly o 353 procent,“ říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ.
Zisk před zdaněním dosáhl téměř 46 milionů a oproti roku stoupl o 2,3 procenta. „ICZ loni uskutečnila náročné rozvojové projekty, jež se promítly do hospodářského výsledku,“ vysvětluje Cempírek. Za klíčovou zakázku minulého roku považuje informační systém Eliška, který ICZ vyvinula během čtyř měsíců a implementovala na ministerstvu dopravy. Tam je využíván pro vydávání řidičských průkazů a evidenci trestných bodů. „Dalšími projekty byla například implementace internetového telekomunikačního systému pro Telefóniku O2, logistický systém pro Hamé či uplatnění nemocničního systému na klinikách brněnské fakultní nemocnice,“ vypočítává Cempírek.
ICZ zhruba pětatřicetinásobně zvýšila objem tržeb realizovaných v zahraničí, v expanzi na nečeské trhy hodlá firma pokračovat. „Konkrétně nás zajímají trhy východní Evropy, případně i jiné země EU. Zvažujeme také vstup do Asie, Ameriky,“ říká šéf. Cílem má být zejména vývoz know-how v oblasti bezpečnosti, správy dokumentů a architektur sítí. V Česku chce ICZ přidat ke službám například business consulting. „Rozvoje portfolia bychom rádi dosáhli jak cestou organického růstu, tak i prostřednictvím akvizic,“ prohlásil Cempírek. Letos ICZ očekává přibližně desetiprocentní nárůst tržeb a dvojnásobné zvýšení zisku.

Rok růstu
(výsledky ICZ v roce 2006 a meziroční nárůst, v milionech korun)
Tržby 1412 + 127 %
– z toho systémová integrace 233,8 + 63 %
– z toho poradenství 85,9 + 353 %
– z toho outsourcing 234 + 26 %
– z toho zakázky realizované v zahraničí 363,8 + 3432 %
Zisk před zdaněním 45,7 + 2 %
Pramen: ICZ

Diskuze