Dvojka na trhu - Euro.cz

Přihlášení

Dvojka na trhu

, Tomáš Holinka,
Dvojka na trhu
Zdroj: Euro.cz

KPNQwest, GTS

PRAHA (th) – Fúze mezi českými pobočkami KPNQwest a středoevropskou divizí firmy GTS získává reálnější obrysy. „Jednání stále probíhají, jasnější kontury se však již rýsují,“ řekl týdeníku EURO nový marketingový ředitel společnosti KPNQwest David Duroň, který stejnou pozici dříve zastával v telekomunikační firmě GTS. „Spojení našich páteřních sítí – Ebone a Euroring – považujeme za klíčovou konkurenční výhodu, díky níž budeme moci v České republice poskytovat největší kapacitu připojení a kvalitnější služby. Velkou výhodou je možnost vzájemného zálohování obou sítí, kdy naši klienti nebudou muset uzavírat další kontrakty s jiným operátorem,“ dodal Duroň. GTS do společné české divize nové firmy přinese hlavně hlasové služby, doménou KPNQwestu byl v České republice naopak přenos dat.
„Sloučení tak významných hráčů, jakými jsou KPNQwest a GTS Czech, ovlivní situaci a následný vývoj celého českého telekomunikačního trhu. V praxi dojde k vyprofilování jasné dvojky vedle dominantního Českého Telecomu,“ říká František Šamla, regionální ředitel společnosti Teleglobe pro oblast střední Evropy. Pomalu díky tomu dochází na slova nového generálního ředitele KPNQwestu Milana Rusnáka, který ještě na stejné pozici v GTS vyslovil přání stát se za Českým Telecomem druhou největší telekomunikační firmou v České republice.
Velikost s sebou nese i komplikace. Objevují se totiž signály, že nové uskupení by mohlo především v oblasti IP (Internet Protocol) služeb pro firemní zákazníky získat dominantní postavení. „Na příslušných orgánech bude, aby posoudily, zda nová firma bude mít dominantní postavení, či nikoliv,“ říká Šamla. „Naše společné podíly v jednotlivých segmentech se pohybují od deseti do dvaceti procent, což zdaleka nedosahuje hranice 30 procent na relevantním trhu, která je definována jako dominantní postavení,“ oponuje Duroň. Nelze očekávat ani výraznější pokles cen. „Od sloučení si slibujeme úsporu fixních nákladů na přenos a růst ziskových marží,“ přibližuje cenovou politiku Duroň.