Dvojí tvář zájmu o akcionáře - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Dvojí tvář zájmu o akcionáře

, Jan Fidler,
Dvojí tvář zájmu o akcionáře
Zdroj: Euro.cz

Na mimořádné valné hromadě PMS Přerov se bylo čemu divit

Po mnoha reakcích na text otištěný o podivných praktikách vodárenských greenmailerů (EURO 20/2005) jsem se podíval, jak si opravdu počíná společnost Compas Capital Consult, kterou její vlastníci profilují jako znalou problematiky tuzemského vodárenství. V souvislosti s valnými hromadami vodárenských společností tak moc radí, jak správně hlídat hospodaření s majetkem akcionářů, až si v této souvislosti vysloužila nálepku vyděračů.
Z obchodního rejstříku a dalších veřejně přístupných informací vyplývá, že pánové z Compas Capital Consult, kteří se srdnatě staví na stranu minoritních vodárenských akcionářů, jsou zároveň přímo nebo zprostředkovaně členy statutárních orgánů a rozhodujícími vlastníky společnosti PMS Přerov, a. s. (bývalé Moravskoslezské pivovary, a. s.).

Nenatáčet, nefotografovat!

I mně přišlo lákavé vrazit peníze do piva promyšleněji než každodenním hostinským účtem. S čerstvým štůskem akcií PMS Přerov jsem se vydal na valnou hromadu, abych na vlastní kůži poznal, jak ti samí lidé spravují majetek z pozice majoritních vlastníků. Červnová řádná valná hromada se nekonala pro nedostatečný zájem akcionářů, a tak jsem do Přerova cestoval v červenci na náhradní valnou hromadu. Proč se valná hromada nekonala v řádném termínu, když je jasné, kdo je majoritním akcionářem a jeho zájmem by mělo být uzavřít účetnictví v řádném termínu a zároveň vyřešit záležitosti o dalším směřování společnosti pro nejbližší léta, bylo nepochopitelné.
Od registračního stolku do sálu konání valné hromady mě odvedl chlapík v obleku bezpečnostní agentury. Místopředseda představenstva společnosti Petr Fridrich v úvodu jednání překvapil informací, že předseda představenstva Karel Kuropata není přítomen z osobních důvodů. Atmosféra v sále byla všelijaká, jenom ne příjemná. Dusno zvyšoval opakovaně připomínaný zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů z průběhu jednání. Ještě komičtější mi připadlo, že stanovy společnosti a výroční zpráva v omezeném počtu exemplářů byly pevně přivázány ke stolu. Tak si je zvídaví akcionáři fotografovali. List po listu. Působilo to trapně až komicky.

Různé výroční zprávy?

Předseda náhradní valné hromady Petr Dítě požádal akcionáře o korektnost a poprosil je, ať se vyvarují zbytečného zdržování. Nenapadl mě jediný důvod, proč by měli akcionáři něco zdržovat. Příval akcionářských protestů začal podivením nad svoláváním valných hromad společnosti PMS mimo pracovní dny. Další následovaly po přednesení záplavy čísel, kterými se snažil Petr Fridrich vysvětlit, že při mnohamilionových obratech společnosti je normální zisk ve výši několika málo tisíc českých korun, přesněji 189 tisíc za roce 2004.
Drobní akcionáři protestovali proti tomu, že jim bylo znemožněno včasné a řádné nahlédnutí do dokumentů či kopií stanov společnosti a především výroční zprávy společnosti. Také se jim nelíbil zákaz pořizování zvukového záznamu z jednání. Navíc vyslovili pochybnost, zda není výroční zpráva při náhradní valné hromadě tak dobře přivázána ke stolu kvůli odlišnosti od původní zprávy připravené pro řádnou valnou hromadu. To by mohl být i ten pravý důvod, proč se valná hromada uskutečnila záměrně až na druhý pokus.
„Představenstvo si není vědomo krácení práv akcionářů,“ reagoval Fridrich a následně odmítl uvést, kolik akcií mají jednotliví členové představenstva a dozorčí rady. Záplavu dotazů jednoho z neodbytných akcionářů odháněl stereotypní poznámkou, že už stejný dotaz zodpovídal: „Odvolávám se na předchozí odpověď.“ Šalamounsky se vyjádřil i k pohledávkám. „Pohledávky do roku 1997 společnost u soudu většinou prohrává, neboť potřebné argumentační dokumenty odnesla s celým archivem společnosti velká voda v roce 1997. A po roce 1997 žádné pohledávky, které by bylo potřeba vymáhat soudně, společnost nemá,“ pravil Fridrich. S otázkou, co bude představenstvo dělat s kumulovanou ztrátou 275 milionů korun, se vypořádal slibem, že akcionáři obdrží písemnou podobu programu likvidace této ztráty.

Kašpárkovo divadlo.

Drobní akcionáři nadále protestovali kvůli dlouhodobému špatnému vedení společnosti a dlouhodobému špatnému informování o hospodaření společnosti. Proud kritických výtek přetnula přestávka. Po ní následovalo Kašpárkovo divadlo. Místopředseda představenstva Fridrich prohlásil, že ke dni 23. července 2005, to znamená den před konáním náhradní valné hromady, odstoupili všichni členové představenstva i dozorčí rady společnosti PMS Přerov. Vzápětí byli ti samí pánové navrženi na ty samé posty a navzdory odmítavým stanoviskům minoritních akcionářů byli i schváleni. Po čtyřech hodinách jednání skončilo. Rozčarováním drobných akcionářů, že pokud člověk nepatří do nějakého bratrstva kočičí pracky, nemá nárok. Ani na svůj podíl. V případě PMS Přerov je podivná minulost společnosti a ještě podivnější její současnost. Pivovary zvyšují produkci, roste jejich obrat a zisky nejsou žádné. Snad neplynou na financování investic do vodárenství?
Obě cesty, do Přerova a z Přerova, jsem jel přes obec Troubky a napadlo mě, že na Přerovsku má asi opravdu voda větší sílu než pivo. Nejspíše budu muset přehodnotit záměr investování do akcií i důvěry v péči pánů z Compas Capital Consult o minoritní akcionáře. Je zřejmé, že mají dvojí tvář.