Doma je jim těsno - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Doma je jim těsno

, Pavel Hanslíček,
Doma je jim těsno
Zdroj: Euro.cz

Škoda Holding

PRAHA (hns) – Přes dobré loňské výsledky pokračuje Škoda Holding (ŠH) v restrukturalizaci. Po prodeji dceřiných společností Škoda Těžké strojírenství, Škoda Steel a Škoda Jaderné strojírenství bude následovat odprodej dalších – Škoda Gear a Škoda Machine Tool. „Prodej Škoda Machine Tool uskutečníme nejspíš do konce roku. Nyní se nám daří zvyšovat hodnotu firmy, nabíráme nové zakázky, což by mělo mít pozitivní vliv na samotný prodejní proces,“ uvedl generální ředitel Škody Holding Jiří Zapletal.
V důsledku restrukturalizace dojde v roce 2004 k poklesu počtu zaměstnanců i tržeb. „Letos vypadnou tržby za přibližně pět miliard korun, zakázky se však budou pohybovat ve srovnatelné výši jako loni, kdy to bylo dvanáct miliard korun,“ dodává Zapletal.
Škoda Holding ale nemíní jen prodávat. Soustředí se i na akvizice za účelem posílení svého postavení v klíčových oborech – energetice a dopravní technice. Akvizice proběhnou ve dvou směrech – zvýšení technické kompetence (Výzkumný ústav kolejových vozidel) nebo nákup trhu (neúspěšný pokus o koupi ČKD Vagónka). Snaha firmy o akvizice vedoucí k získání trhu bude směřovat zejména do Polska a Ruska. „Česko je pro Škodu malé. Loni se nám podařilo zvýšit podíl exportu na tržbách z 65 na 70 procent,“ říká Zapletal, který vidí prostor pro další expanzi hlavně v Rusku, jež potřebuje 400 nových lokomotiv ročně. ŠH tady jedná se třemi výrobními skupinami o spolupráci.
Kromě dopravní techniky vidí management firmy příležitosti i v energetice, zejména v Číně. Zde má firma šanci na další dodávky na stavbu elektrárny v Šen-tou. Podobné šance prý skýtá i Indie a střední a východní Evropa.