Dokument: Policie viní Sisáka ze zvýhodnění věřitele i ovlivňování soudu - Euro.cz

Přihlášení

Dokument: Policie viní Sisáka ze zvýhodnění věřitele i ovlivňování soudu

,
Dokument: Policie viní Sisáka ze zvýhodnění věřitele i ovlivňování soudu
Zdroj: ČTK

Protikorupční policie viní byznysmena Petra Sisáka ze zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, poškození věřitele, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu a účasti na organizované skupině. Vyplývá to z usnesení o zahájení trestního stíhání, které týdeník Euro kvůli transparentnosti vyšetřování případu zveřejňuje. Advokáta Ivo Halu pak policie viní navíc z podplacení, legalizace výnosů z trestné činnosti. Sisák má být podle policie hlavou organizované zločinecké skupiny.

Detektivové dále stíhají právníky Petra Kovaříka, Milana Kučeříka, Jana Pacovského, Roberta Vladyku insolvenční správkyni Vladimíru Jechovou Vápeníkovou, podnikatele Tomáše Machotku, Jozefa Kaána, Petra Lísku, Nikolu Čechovou, otce Petra Sisáka – Vladimíra Sisáka, státního zástupce Romana Skopala a lékaře Milana Čecha.

Petr Sisák a Ivo Hala, kteří jsou nyní ve vazbě, se proti stíhání ohradili ve svých prohlášeních, které týdeník Euro zveřejnil minulý týden. Nyní Euro přináší plné znění policejního dokumentu:

Usnesení o zahájení trestního stíhání Petra Sisáka by Euro.cz

Usnesení o zahájení trestního stíhání Petra Sisáka by Euro.cz

Policie po razii v ústecké firmě Spolchemie a na Krajském soudu v Českých Budějovicích obvinila skupinu lidí ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu. Kauza souvisí s reorganizací Via Chem Group a podle médií i dalších firem.

Kauza se v menší míře týká i dalších firem či podvodů. Například fotbalového klubu Slavia Praha, který do loňska vlastnil někdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček. Právě jeho údajná organizovaná zločinecká skupina prý obrala o necelých 25 milionů korun.

Via Chem Group, s níž je Sisák spojován, držela podle dostupných údajů jako akcionář v roce 2014 ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) zhruba třetinový podíl. Nyní je Via Chem Group v úpadku, dluží věřitelům téměř dvě miliardy korun. Společnost v minulosti figurovala v některých kontroverzních obchodech. Dluhopisy společnosti Via Chem Group koupila firma Key Investments, které v minulosti svěřilo město Sokolov a městské části Praha 6, 10 a 13 dohromady několik desítek milionů korun.

Jediným akcionářem Via Chem Group je Euro Capital Alliance sídlící na Britských Panenských ostrovech, které prosluly jako daňový ráj a pračka špinavých peněz.

Prohlášení předsedy dozorčí rady Spolchemie Petra Sisáka
Jsem překvapen situací, která se odehrává v České republice, zatímco se s kolegou nacházím na dlouhodobě plánované, několikadenní pracovní cestě do zahraničí.

Při všech dosavadních žádostech o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení i všech dalších úřadů jsme vždy plně spolupracovali, předávali všechny doklady, přebírali všechny výzvy i předvolání. I proto se můj právní zástupce ihned v pondělí spojil se státním zástupcem a informoval ho, že se do Prahy vrátím předčasně již koncem tohoto týdne. Jsem samozřejmě i nyní zcela připraven plně spolupracovat při vysvětlování a objasňování tohoto absurdního, dalo by se říci, až kafkovského případu. Věřím, že jde o hluboké nedorozumění.

VCHG vstupovala jako akcionář do Spolku pro chemickou a hutní výrobu v roce 2004. Od jejího vstupu bylo celkově proinvestováno 3,2 miliardy korun do nejmodernějších technologíí, které společnosti umožnily dosáhnout vedoucích tržních podílů na evropském trhu hydroxidů a pryskyřic a jen věřitelům zaplatila na úrocích za uvedené období 1,2 miliardy korun.

Zatím poslední zásadní investicí, ve které jsem se zásadním způsobem angažoval z pozice předsedy dozorčí rady, je investice do membránové elektrolýzy. Ta je nutným legislativním předpokladem pro dlouhodobé zajištění činnosti firmy, její pozice na trhu i tvorby pracovních míst.

Současná situace dopadá negativně na reputaci společnosti, přičemž uzavřené dohody umožňují této jedné z nejvýznamnějších domácích chemiček dále vyrábět a být jedním z nejúspěšnějších českých exportérů. S pomocí této této dohody byla také tato firma s 800 zaměstnanci situovaná v regionu s největší nezaměstnaností a 160ti letou tradicí zachráněna během nedávné světové hospodářské krize od krachu.

Reorganizace Via Chem Group, prostřednictvím které se má dosáhnout finální dohody majoritních věřitelů, se realizuje pod dozorem probíhajícího soudního řízení. Od samého počátku je přitom účastníkem řízení také českobudějovické Krajské státní zastupitelství. To má přistup ke všem materiálům i dokumentům, jeho zástupci se účastní všech jednání a během více než rok a půl jeho trvání proti legálnosti a správnosti veškerého postupu nevznesli žádné výhrady.

Vždy jsme si zakládali na tom, že jsou veškeré naše postupy v rámci zákona. I proto jsme mnohdy volili složitější, časově i finančně náročnější postupy v rámci zákonných mechanismů, abychom maximálně zamezili tomu, být nařčeni z nezákonného jednání. I proto jakékoli obvinění, že by na našem jednání bylo cokoliv nelegálního zásadně odmítáme.

Nevyřešení situace může výrazně postihnout všechny strany, dodavatele, akcionáře a zaměstnance společnosti i mě osobně. Proto vyzývám všechny k věcnému řešení. Jsem přesvědčen, že vše se řádně vysvětlí, protože si ani popravdě nedokáži představit jiný průběh.

Prohlášení Ivo Haly, právního zástupce Via Chem Group
Dovolte mi, abych se ve stručnosti vyjádřil k obviněním, která zaznívají ze strany orgánů činným v trestním řízení vůči mé osobě a zpochybňují naše legitimní aktivity ve prospěch našeho klienta, kterým je společnost Via Chem Group.

Z nepochopitelného důvodu je obvinění policie založeno pouze a právě na jediném znaleckém posudku – na tom, který není jednak nikterak nezávislý, protože si jej nechali udělat údajně poškození a za druhé vycházel pouze z veřejně dostupných a co je ještě horší – zastaralých a neaktuálních informací.

Hodnotu této firmy lze přitom ocenit pouze dvěma metodami – buďto porovnávací metodou (kterou v tomto případě nelze aplikovat, protože akcie firmy nejsou veřejně obchodovatelné), anebo tzv.diskontovaným cashflow (dobou návratnosti investice).

Kdyby přitom policie pracovala se znaleckým posudkem, který byl vypracován přímo ve spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a jeho dceřinnými firmami, musela by dospět k naprosto opačnému závěru. A sice k tomu, že Via Chem Group není předlužena a údajným poškozeným tedy ani nemohla vzniknout žádná škoda, protože hodnota přesahuje miliardu korun. Going concern (vyjádření hodnoty podniku v běžícím stavu) je v řádu miliard, přičemž aktuální výsledky dle auditovaných mezinárodních standardů EBITDA dosahují každoročně cca půl miliardu korun při obratu přesahujícím pět miliard korun.

V rámci soudem dozorované reorganizace by se přihlášené pohledávky zcela splatily, což byl cíl i účel, který naplňuje zákonný požadavek na naplnění principu společného zájmu věřitelů, který podporuje majorita zajištěných i nezajištěných věřitelů. Tento posudek, který tedy svědčí o úplném opaku a vyhovuje nutným standardům k ocenění podobné společnosti přitom orgány činné v trestním řízení z neznámého důvodu zcela ignorovaly.

V postupu policie spatřuji kriminalizaci mého legitimního jednání, při kterém v souladu s legitimními zájmy a pokyny mého klienta chráním jeho existující a řádně nabyté vlastnictví majetku procesními úkony v řádných řízeních před našimi soudy. Toto obvinění je ze tedy, jak vyplývá z výše uvedeného, ze samé své podstaty nesmyslné.

Postup mého klienta je pouhým naplněním principu, že insolvenční řízení je ovládáno majoritou věřitelů, přičemž taková opatření mého klienta i dalších osob byly vždy prokazatelně ve společném zájmu věřitelů.

Tento stav je opakované potvrzován odvolacími soudy i dosvědčuje to i nález Ústavního soudu ČR (byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku a má ho k dispozici i policie), kde je naopak postup údajných poškozených a zároveň oznamovatelů (MČ Praha 6 a Praha 10) hodnocen jako účelový a šikanózní (a to i přestože kauza Key Investments nemá s Via Chem Group a probíhající reorganizací pod dohledem soudu nic společného).

Je neštěstím naší doby, že strana, která je u legitimního a nezávislého soudu neúspěšná, nechce akceptovat jeho rozhodnutí a zneužívá policejní orgány k vlastnímu zvýhodnění k vylepšení své pozice v soudním řízení. V výše uvedeném duchu poskytnu i své svědectví a vyjádření PČR neprodleně po svém návratu do České republiky.


Čtěte také:

Policie chce analyzovat, jak probíhalo vyšetřování kauzy Via Chem

Muži spojovaní s insolvenční kauzou se prý ozvou policii