Dodavatelé nad zlato - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Dodavatelé nad zlato

, Hana Boříková,
Dodavatelé nad zlato
Zdroj: Euro.cz

KPMG International

Největší překážkou, s níž se stavební firmy potýkají po celém světě, je nedostatek kvalifikovaných dodavatelů. V příštích pěti letech by se situace mohla ještě zhoršit, neboť poptávka po kvalitních zaměstnancích poroste rychleji. Takové jsou závěry studie Construction Procurement for the 21st Century, jíž zpracovala KPMG International.
„Dodavatelé budou čím dál více přetíženi a majitelé budou nové pracovníky hledat jen těžko, mnoho projektů bude zpožděno. Navíc utrpí jak kvalita, tak reputace dodavatelů,“ vysvětluje Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika zodpovědný za oblast stavebnictví. A dodává: „Výrazný růst poptávky přitom v nejbližších letech dle průzkumu očekává celých 75 procent firem v oboru.“
Výzkum KPMG ukázal i hlavní kritéria, podle nichž si vlastníci staveb pracovníky vybírají. „Základními požadavky jsou zkušenost a reputace dodavatelské firmy. To je důležitější než cena,“ uvádí Höfinghoff. Zhruba 57 procent majitelů projektů potvrdilo, že je pro ně klíčový tým osob, který se bude na stavbě podílet. Zejména pověst a praxe jsou přednější než včasné dodání nebo dodržení rozpočtu, jenž ostatně překročí třetina dodavatelů.
Průzkum též zaznamenal výrazný posun v typu kontraktů. Ačkoliv smlouva založená na pevné ceně zatím u respondentů vede (35 procent), zvýšil se podíl kontraktu na základě garantované maximální ceny (29 procent). Vztah mezi zadavateli a pracovníky se posouvá do partnerštější roviny. „Povaha práce vede k tomu, že klient stále více přispívá k designu a konstrukci. Proto nemusí být smlouva založená na fixní ceně optimální,“ doplňuje Höfinghoff.
Stavební firmy v Česku pociťují nedostatek subdodavatelů již dva roky. Během posledních pár měsíců však vygradoval odlivem zahraničních pracovníků, kteří saturovali nedostatek domácích dělníků. Většina z kolosů je totiž – především v pozemním stavitelství – závislá na najímání firem, jež pro ně zajišťují více než půlku prací. A investoři proto nyní začínají mít problém, aby na velké projekty získali alespoň několik konkurenčních nabídek.
„Odlivem kapacit se rozevřely nůžky, v republice není pracovní síla, která by se dala najmout. Jestli nenastane příliv zaměstnanců, budou se zvyšovat ceny stavebních prací. S konkurencí už nebojujeme o zakázky, ale o lidi,“ popisuje stavební dění obchodní ředitel Metrostavu Pavel Pilát. Situaci dokresluje: „Dělníci chybějí především v segmentu pozemních staveb. U dopravních staveb, kde se více používá strojů, zase sháníme obsluhu.“