Devět miliard navíc - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Devět miliard navíc

, Ondřej Hergesell,
Devět miliard navíc
Zdroj: Euro.cz

UNIS

PRAHA (oh) – V průběhu třetího čtvrtletí letošního roku došlo k nárůstu majetku otevřených podílových fondů registrovaných v Unii investičních společností České republiky (UNIS) o 8,855 miliardy na více než 92 miliard korun. K růstu majetku nejvíce přispěly kladné čisté prodeje, tedy rozdíl mezi prodeji a odkupy podílových listů, které dosáhly hodnoty 6,647 miliardy korun. Na přílivu nových investic se rovněž podílelo otevření uzavřených fondů ze skupiny ČP Invest s téměř dvoumiliardovým majetkem.
Čisté prodeje korunových fondů, tedy těch, které od počátku sbírají korunové investice obyvatelstva, dosáhly téměř tří miliard korun. Nejlepší prodejnost vykázaly fondy peněžního trhu, jejichž podílových listů se prodalo o 2,4 miliardy více, než se odkoupilo. Zářijovou novinkou je rovněž fakt, že obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti Newton Investment nově spravuje J&T Asset Management, investiční společnost.

Čtvrtletní vývoj majetku členů UNIS (v mld.)
1/2001 76,529
2/2001 71,998
3/2001 62,135
4/2001 64,184
1/2002 76,346
2/2002 83,468
3/2002 92,322

Pramen: UNIS ČR