Deset let s fondy EU

19. května 2014, 00:00 -
19. května 2014, 00:00

Vstupem do Evropské unie dostala Česká republika možnost využívat prostředky fondů EU, ze kterých dosud získala 420 miliard korun

Programové období 2004–2006 Vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004 Česká republika získala možnost využívat finanční prostředky z politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, jejímž prostřednictvím Evropská unie usiluje o rovnoměrný hospodářský rozvoj svých členských států a regionů. Jako nově přistoupivší stát jsme byli zařazeni do zkráceného programového období let 2004– –2006. Staré členské země měly minulé období rozvrženo mezi roky 2000– 2006.

V programovém období 2004–2006 jsme v České republice mohli vyčerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti celkem až 2,8 miliardy eur. Česká republika se šance na realizaci ekonomicky a společensky prospěšných projektů s podporou fondů EU chopila úspěšně a využila všechny nabízené prostředky.

V některých programech překročilo čerpání dokonce sto procent díky posilování koruny vůči euru. Za celé programové období bylo v České republice v průměru vyčerpáno 5 800 korun na jednoho obyvatele.

Celkem byly v České republice z prostředků programového období 2004–2006 dokončeny projekty za 62 miliard korun.

Finanční prostředky EU byly doplněny příspěvkem národního spolufinancování, který tvořil 28 procent z celkové výše dotací. S podporou fondů EU bylo v České republice realizováno celkem sedm rozvojových programů. Z toho pět operačních programů, které byly určeny pro území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, a dva pražské programy (Jednotné programové dokumenty pro cíl 2 a 3).

Fondy EU ve zkráceném programovém období podpořily více než 13 300 projektů, avšak celkový počet předložených žádostí byl téměř dvojnásobný, což dokládá vysoký zájem o podporu z fondů EU. Projekty se uskutečňovaly v mnoha odvětvích ekonomiky – v průmyslu, dopravě, oblasti životního prostředí, zemědělství, vzdělávání, zaměstnanosti i v cestovním ruchu. V průměru měl jeden projekt rozpočet okolo 4,5 milionu korun. Největší projekty byly zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a investice v oblasti životního prostředí (např. čistírny odpadních vod).

Programové období 2007–2013 1. ledna 2007 vstoupila Česká republika do programového období 2007–2013, kde je možné projekty realizovat do 31. 12. 2015. S alokací ve výši 697,6 miliardy korun se stala největším příjemcem strukturální pomoci v přepočtu na jednoho obyvatele v rámci celé EU. Pro toto programové období byly jako hlavní cíle definovány konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská územní spolupráce, s cílem podpořit sociální a ekonomický růst, sbližování úrovně regionů EU a vytváření pracovních míst.

Čerpání prostředků probíhá na základě strategického dokumentu s názvem Národní strategický referenční rámec, který stanoví priority, opatření, celkový mechanismus a strukturu čerpání fondů EU. Ten byl dále rozpracován do 24 operačních programů. Řídící orgány v České republice spravují celkem 18 operačních programů – sedm regionálních operačních programů, osm tematických operačních programů, dva operační programy pro Prahu a jeden operační program přeshraniční spolupráce. Zbylé operační programy jsou řízeny ze zahraničí. Nejvíce prostředků z fondů EU je směrováno

do Operačního programu Doprava (151,7 miliardy korun), následuje Operační program Životní prostředí (130,6 miliardy korun) a Operační program Podnikání a inovace (81,8 miliardy korun).

Fondy Evropské unie dosud podpořily 50 733 projektů v celkovém objemu 602,6 miliardy korun, což představuje 86,4 procenta alokace. Z těchto prostředků bylo dosud vytvořeno 75 335 pracovních míst, podpořeno 6 218 malých a středních podniků, opraveno nebo nově vybudováno 1 800 kilometrů silnic a 300 kilometrů železničních tratí. Dále bylo zregenerováno 185 památkových objektů a také zrekonstruováno či nově postaveno 94 čističek odpadních vod.

Jak dokládají průběžné výsledky, bylo podpořeno mnoho smysluplných a užitečných projektů, které napomáhají rozvoji všech regionů ČR. I přesto, že už se rozbíhá nové programové období 2014–2020, čerpání prostředků toho současného bude pokračovat až do konce roku 2015. Přínosy fondů EU je již dnes možné vidět všude kolem nás a představují důležitou investici do budoucnosti České republiky.

Příjmy z rozpočtu EU (mil. Kč)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004–2013

Strukturální 6 190,1 6 788,5 13 300,3 27 617,6 41 905,8 51 907,3 55 457,4 43 455,5 81 290,1 92 453,3 420 313,5

akce celkem

Strukturální 5 172,7 4 412,4 7 163,4 21 168,5 27 054,4 32 764,6 40 619,4 42 454,8 44 317,0 56 533,2 281 608,3

fondy

Fond 1 017,4 2 367,1 6 136,9 6 449,1 14 851,3 19 142,7 14 837,9 1 000,6 36 973,1 35 920,0 138 705,2

soudržnosti

Zdroj: MF ČR

Dosažené výsledky

Počet podpořených pracovních míst 46 020

Délka nových a rekonstruovaných silnic (km) 426

Počet nových MSP založených v regionech 1 570

Délka nových kanalizačních sítí (km) 374

Počet nových/rekonstruovaných ČOV 30

Počet sběrných dvorů a systémů odděleného sběru 1 100

Počet poskytnutých podpor v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2 211 600

Počet (vytvořených) stálých lůžek v ubytovacích zařízeních 5 510

Dosažené výsledky

Počet nově vytvořených pracovních míst 75 3355

Počet projektů na podporu MSP 6 218

Délka nových a rekonstruovaných silnic (km) 1 800

Délka rekonstruovaných železničních tratí (km) 300

Počet nových/rekonstruovaných ČOV 94

Počet zrekonstruovaných památkových objektů 185

Počet pořízených ekologických vozidel veřejné dopravy 565

Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT) 6 559

Programové období 2004–2006 Alokace: 62,03 mld. Kč (EU podíl + národní zdroje) Vyčerpáno: 100 % Pomoc byla poskytována prostřednictvím fondů: • Evropský fond pro regionální rozvoj • Evropský sociální fond • Fond Soudržnosti • Evropský zemědělský záruční a garanční fond • Finanční nástroj na podporu rybolovu

Programové období 2007–2013 Alokace: 697,6 mld. Kč (pouze EU podíl) Vyčerpáno: 54,2 % = 378,2 mld. Kč (Za 17 OP bez OP ČR-Polsko, stav k 3. 4. 2014) Pomoc je rozdělovaná z fondů: • Evropský fond pro regionální rozvoj • Evropský sociální fond • Fond Soudržnosti Pozn.: Problematika rozvoje venkova a rybolovu není součástí politiky soudržnosti.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít