Další arbitráž na obzoru - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Další arbitráž na obzoru

, Vladimír Piskáček,
Další arbitráž na obzoru
Zdroj: Euro.cz

Spory

PRAHA (bor) – Česku hrozí další arbitráž. Německý občan Gerhard Gromann se domnívá, že stát porušil povinnost poskytovat ochranu zahraničním investorům. Újma mu měla vzniknout tím, že tuzemský soud vyhlásil v roce 1999 konkurz na jím založenou společnosti Star-Pack a následným prodejem majetku firmy. „Vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva postoupil koncem října ministerstvu financí oznámení sporu podle dohody o ochraně investic s Německem. Zmocněnec jej obdržel v souvislosti s řízením vedeným panem Gromannem proti ČR před výše uvedeným soudem,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. Jak dodal, Gromann ve svém oznámení sporu uvedl jako požadovanou částku 12 889 225 eur (přibližně 350 milionů korun) bez jakékoli bližší specifikace a způsobu, jak k tomuto číslu dospěl.
Ministerstvo financí nyní hledá právní kancelář, která by Českou republiku ve sporu zastupovala.