Co SOCR ČR očekává od nové vlády

29. ledna, 00:00 -
29. ledna, 00:00

Je zapotřebí, aby došlo co nejdříve k ustavení takové vlády, která dostane důvěru sněmovny

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelských svazů v zemi. Stabilní politickou situaci proto jednoznačně považuje za klíč k zajištění maximální předvídatelnosti podnikatelského prostředí.

Představitelé svazu si uvědomují, že současná situace, kdy sestavování funkční vlády provázejí značné komplikace, v žádném případě neprospívá politické ani ekonomické stabilitě země. Je zapotřebí, aby došlo co nejdříve k ustavení takové vlády, která dostane důvěru sněmovny a jejíž jednotliví ministři začnou na základě toho v dlouhodobém horizontu intenzivně a soustavně pracovat na dalším rozvoji České republiky.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR připravil určitá doporučení a návrhy, s nimiž by se měli členové nově ustavené vlády seznámit a věnovat jim dostatečnou pozornost.

Pokud jde o oblast financí a hospodaření státu, zde se v centru pozornosti nacházejí jednoznačně daně. V této souvislosti doporučujeme koncepční změny daňových zákonů včetně omezení četnosti jejich novel. Upozorňujeme také na rizika vyplývající z možného uplatnění výjimek ze zákona o EET. Již od počátku podporujeme jeho plošné zavedení, pokud možno bez výjimek, které by zaručovalo rovné podmínky podnikání. V rámci úpravy regulace sdílené ekonomiky požadujeme analýzu účelnosti stávající legislativy a případné odstranění jejích neefektivních částí. Je zapotřebí revidovat investiční pobídky a zpřísnit pravidla pro jejich udělení. Samozřejmě podporujeme snížení DPH na potraviny.

V oblasti sociální politiky a zaměstnanosti doporučujeme revizi účelnosti sociálních dávek a vytvoření transparentního systému pro vývoj minimální mzdy.

Stojíme za záměrem snížení sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

Rovněž doporučujeme, aby se vláda aktivně zabývala konkrétními kroky v rámci politiky zaměstnanosti.

Jedním ze zásadních úkolů 21. století je vybudování digitálního Česka. Digitalizaci považujeme za nejvíce meziresortní disciplínu nové vlády, která bude vyžadovat maximální spolupráci všech ministerstev a ostatních vládních organizací.

Pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu by se mělo financování výzkumu zaměřit na výstupy a aplikovaný výzkum. Jsme zastánci financování vysokých škol v závislosti na struktuře absolventů a jejím souladu s potřebami trhu práce ve střednědobém horizontu. Požadujeme také analýzu financování především středního odborného školství v závislosti na potřebách trhu práce.

U oblasti práva a spravedlnosti je zapotřebí důsledná kontrola četnosti novel a dodržování legisvakance. Klademe velký důraz a apelujeme na „kvalitu přijímaných norem“. Za nejdůležitější považujeme vyšší stupeň zkvalitnění procesu přípravy legislativy.

Cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím, které dosahuje až tří procent HDP a významnou měrou se podílí na zaměstnanosti v ČR. Vzhledem k postupujícímu procesu digitalizace a robotizace v průmyslu a zemědělství do budoucna očekáváme další nárůst významu sektoru služeb. Z toho důvodu požadujeme, aby sektoru cestovního ruchu byla věnována adekvátní pozornost včetně širokých kompetencí příslušného ministerstva.

Pro oblast průmyslu a obchodu stojíme o snížení administrativní zátěže především pro malé a střední podniky. Dále doporučujeme zvážit těsnou spolupráci s Hospodářskou komorou ČR na projektu Právní elektronický servis pro podnikatele.

U oblasti veřejných investic a místního rozvoje prosazujeme zpracování koncepce a programu rozvoje venkova s vazbou na regionální politiku EU. V této souvislosti požadujeme provést důkladnou analýzu stavu obslužnosti venkova. Rovněž se zasazujeme o to, aby se vláda intenzivně zabývala situací po uzavření nebo omezení možnosti čerpání evropských fondů. 0


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Čtěte také

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Láká vás na dovolené zorbing, rafting, canoyning? Pozor na výluky v pojištění
Expres doklady - občanka a pas do 24 hodin: kde a kdy si vyzvednout
Vyznejte se v SPZ jako expert
Jak může absolvent vysoké školy přijít o titul
Komentář: Václav Klaus mladší - angry bird ODS
Hry pro příležitostné hráče