CO JE TO OTEVŘENÝ FOND? - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

CO JE TO OTEVŘENÝ FOND?

, Šárka Koudelková,
CO JE TO OTEVŘENÝ FOND?
Zdroj: Euro.cz

Škola investování 2

INVESTOVÁNÍ S FONDY otevřeného typu je v Evropě i Spojených státech běžným a oblíbeným nástrojem zhodnocování úspor. V USA mají lidé ve fondech zhruba stejné množství peněz jako v bankách. V Evropě je to o něco méně, ale zámořskému poměru se starý kontinent pomalu a jistě začíná přibližovat. Například ve Francii je ve fondech v přepočtu na jednoho obyvatele investováno přibližně šedesátkrát více ve srovnání s Českou republikou. Otevřené fondy jsou ve světě populární, protože proti přímému nákupu akcií či jiných instrumentů zahrnují celou řadu výhod. Umožňují investování i hráčům s poměrně malými finančními možnostmi. Jednoduchý je navíc i vstup do fondu i realizace investice.

Otevřené směrem dovnitř…
Dominantní charakteristikou otevřeného podílového fondu je právě otevřenost, která je součástí jeho názvu. Že je fond otevřený, znamená, že do takového fondu může kdykoli kdokoli vstoupit a kdykoli z něj zase vystoupit a získat zpět hotové peníze, aniž by existovaly výpovědní lhůty či jiná podobná omezení. Investování probíhá tak, že investor svěří fondu své peníze – zašle je nebo složí na číslo účtu fondu uvedené ve smlouvě s investiční společností. Investiční společnost, která fond spravuje, mu potom vydá určitý počet podílových listů, které reprezentují jeho investici ve fondu. Hodnota jednoho podílového listu se vypočítá tak, že se celkový majetek podílového fondu vydělí počtem vydaných podílových listů, a pohybuje se na základě toho, jak klesá či roste hodnota majetku celého fondu. Ta je ovlivňována pohyby kursů a hodnoty investic, které má fond ve svém portfoliu.

…i směrem ven.
Otevřené podílové fondy dostávají svému názvu, i pokud jde o pohyb opačným směrem, tedy ven z fondu. Jestliže se investor rozhodne, že chce svoji investici z fondu zpět, může tak učinit kdykoli, a to tím způsobem, že požádá investiční společnost o odkup podílových listů, které vlastní. Investiční společnost, která jeho fond spravuje, je povinna podílové listy odkoupit, a to za cenu, která odpovídá aktuální hodnotě majetku připadající na podílový list v okamžiku, kdy podílník požádal o odkup podílových listů. Tímto způsobem zpravidla investoři uskutečňují i zhodnocení své investice, které se projevuje růstem hodnoty vlastního jmění připadajícího na podílový list. Pokud odkup podílového listu proběhne po déle než půlroce od okamžiku, kdy jej investor (občan České republiky) koupil, jeho zisk, vytvořený rozdílem mezi hodnotou podílového listu v době nákupu a v okamžiku zpětného prodeje investiční společnosti, nepodléhá zdanění a je čistý. To je další výhodou ukládání úspor do otevřených podílových fondů.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze