Centropol Energy: David, který změnil Goliáše

14. září 2015, 00:00 - (red)
14. září 2015, 00:00

Monopol na věčné časy Od devadesátých let až do roku 2000 patřilo každoroční významné zdražování energií k málo jistotám spotřebitelů v Česku. Neotřesitelné postavení dominantních dodavatelů trochu připomínalo starý komunistický slogan - s monopoly na věčné časy. Regulátor působil pouze v pozici úřadu, který bez jediné výjimky vždy odsouhlasil navržené zdražování. Energetický gigant tak získával každoročně pohádkové příjmy a jeho postavení bylo mezi lidmi brzy označováno za stát ve státě. Z této neotřesitelné pozice plynul do značné míry i přístup k zákazníkům. Nebyl důvod se podbízet, předkládat nějaké nadstandardní služby, nebo dokonce svádět o zákazníka souboj s konkurencí. Přesto se zdálo, že přelom tisíciletí bude v této oblasti zlomový. Parlamentem totiž prošel po velkém boji energetický zákon, který k 1. lednu zcela otevřel trh s elektřinou a poprvé dal zákazníkům možnost svobodně rozhodovat o svém dodavateli. Před českými zákazníky bylo ještě dlouhých šest let čekání, ale brána, která otevírala tržním mechanismům i oblast energetiky, se naplno otevřela.

Alternativní revoluce

Liberalizace trhu s elektřinou byla pozvolným procesem, ve kterém se na domácnosti sužované vysokými cenami elektřiny dostalo až s mírným zpožděním za velkoodběrateli.

Na definitivní uvolnění trhu i pro maloodběratele z řad domácností byla mezi prvními připravena ústecká společnost Centropol Energy podnikatele Aleše Grafa. „Dlouhé roky jsem patřil k velkým kritikům chování dominantních dodavatelů a jako přesvědčený zastánce tržních mechanismů jsem nechápal, proč u nás není trh otevřen stejně, jako tomu je třeba ve Velké Británií už od devadesátých let minulého století,“ vzpomíná Aleš Graf, který je dnes majitelem a předsedou představenstva jednoho z největších dodavatelů energií v České republice.

Právě pocit vzdoru proti monopolním hráčům se stal jedním z motivů, proč se Aleš Graf rozhodl vstoupit se svojí firmou na čerstvě otevřený trh. „Bylo to zrovna období, kdy jsem přemýšlel, kterým směrem se v podnikání chci dál vydat. Otevření trhu s elektřinou bylo přesně tím osudovým okamžikem. Říká se, že životní příležitosti potkají v životě párkrát každého a je jen na nás, zda je dokážeme využít. Myslím, že jsem svoji příležitost chytil za pačesy,“ směje se Aleš Graf, když vzpomíná na dobu běhání po úřadech, aby splnil podmínky pro udělení licence potřebné k obchodování s elektřinou.

Společnost Centropol Energy byla, jak se říká, malá velikostí, zato velká odvahou. Jako bájný David se nebála zaútočit proti velkému Goliášovi. S několika mladými manažery se Aleš Graf postavil tehdy všemocnému ČEZ s jednoduchou strategií. Nabídka výrazně levnější elektřiny, nadstandardní péče o zákazníky a postupně se rozvíjející bonusové programy rozhýbaly trh s elektřinou nebývalým způsobem. Určitá averze občanské společnosti k doposud dominantním dodavatelům se projevila relativně masivním přechodem domácností k novým alternativním dodavatelům. Podle Aleše Grafa to byla doba obrovských přesunů, které už se opakovat nebudou: „V té době nám fandila i média. Zejména ekonomické deníky a časopisy pochopily, že jsou svědky přímo učebnicového příkladu, jak užitečné je, když necháte trh jeho pravidlům. Vždy z toho ve finále profituje zákazník.“ Trh s elektřinou se skutečně začal měnit před očima. Ceny poprvé od devadesátých let klesaly, zákazníky si najednou předcházela řada firem a k zásadní změně přístupu ke klientům museli najednou přikročit i dominantní hráči.

Na řadě je plyn

Úspěch liberalizace trhu s elektřinou vyvolal mezi spotřebiteli pochopitelně velký zájem o stejný model svobodného výběru u dodávek plynu. Centropol Energy vstoupil na trh s plynem počátkem roku 2010 a byl jedním z prvních alternativních dodavatelů, který začal zákazníkům nabízet elektřinu i plyn od jediného dodavatele. Počáteční nejistotu domácností z novinek na trhu se dařilo postupně eliminovat a rok 2011 se stal definitivním zlomem. Statisíce domácností měnily své většinou celoživotní dodavatele a využily možnosti ušetřit tisíce korun ročně.

„Myslím, že okamžik, kdy jsme začali nabízet elektřinu i plyn, byl tím, kdy se trh definitivně rozhýbal,“ vzpomíná Aleš Graf. Pro zákazníky se stal lákavým především fakt, že odběrem obou komodit se jejich úspora ještě dále zvýšila. Také komunikace s jednou společnosti, s jedním call centrem a přehlednost jednotného fakturačního systému byly už jen další bonusy navíc.

Bezpečnost dodávek a dat

Centropol byl založen a po celou dobu existence sídlí v severočeské metropoli Ústí nad Labem. „Já jsem se v Ústí narodil a patřím k velkým patriotům našeho kraje.

Každou chvilku se mě někdo ptá, proč nemáme sídlo v Praze, že by to bylo pro byznys lepší, ale já si to nemyslím. Kvalitu společnosti nedělá město, ale lidi. Podařilo se mi tady postavit skvělý tým, který z ničeho vybudoval velkou úspěšnou firmu,“ říká Aleš Graf a hned připomíná, že Centropol dnes dodává do téměř 345 tisíc odběrných míst. To je samozřejmě obrovské množství dat a informací.

Ve chvíli, kdy vstupujete do sídla společnosti v rohovém, nádherně zrekonstruovaném domě ve Vaníčkové ulici, hned pochopíte, že tady je bezpečnost vašich osobních dat zajištěna minimálně na úrovni bank. Všechny vstupy do budovy i po jednotlivých patrech jsou pouze na otisky prstů, uložení informací zabezpečují nejmodernější oddělené servery, přístupy k jednotlivým údajům mají jen prověřené osoby. Vše je pečlivě zálohováno. Při pohledu na fasádu krásné secesní budovy by vás ani nenapadlo, že útroby skrývají zabezpečení připomínající špionážní filmy. „Data našich zákazníků jsou tím nejcennějším, co naše společnost spravuje. Zákazníci nám dali důvěru a my si ji chceme zasloužit,“ zdůvodňuje mimořádná bezpečnostní opatření Aleš Graf. Stejně přísně podmínky jsou kladeny na bezpečnost a zajištění dodávek. Nikdy se nemůže stát, že by pro zákazníky Centropolu nebyla elektřina či dostatek plynu i při sebevýraznější zimě.

Důvěra ke stabilitě

Centropol svůj úspěch postavil na dodávkách pro domácnosti, které dosud patří k majoritním zákazníkům. Promyšlená cenová strategie, neustále zlepšování kvality služeb a dlouholetá stabilita postupně začaly k Centropolu přivádět i velké zákazníky. V posledních letech strmě roste segment malých a středně velkých podniků a důvěru k alternativnímu dodavateli má stále více veřejných institucí od ministerstev přes krajské úřady až po jednotlivá města a obce. Společnost z Ústí nad Labem dodává také zdravotnickým zařízením. Celkové úspory jdou do desítek milionů korun. Mezi odběratele patří nejen samotné Ministerstvo zdravotnictví ČR, ale i nejvýznamnější pražské nemocnice Motol, Na Homolce a Královské Vinohrady, dodávky zejména plynu proudí i do nemocnic v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Jihlavě, mezi odběratele patří i řada specializovaných ústavů v čele s Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. „My to nevnímáme pouze jako obchodní úspěch, ale bereme to do značné míry jako vyjádření obrovské důvěry. Neseme teď velkou zodpovědnost. Protože na našich bezproblémových dodávkách jsou závislé často životy těžce nemocných pacientů či právě narozených dětí,“ říká Aleš Graf.

Dejte prostor volnému trhu

Centropol Energy a jeho cesta za úspěchem jsou skoro učebnicovou ukázkou, jak zdravé může být tržní prostředí. Liberalizace trhu s energiemi ukázala, že z působení tržních sil může velmi výrazně profitovat zákazník. Aleš Graf není fanatickým příznivcem trhu bez přívlastků, ale je přesvědčený, že netržní zásahy vždy více pokazí, než napraví. Dlouhodobě proto patří ke kritikům intervencí České národní banky proti koruně. „Myslím, že se jedná o velmi nešťastné zásahy, které centrální banka dosud nedokázala obhájit,“ zlobí se Aleš Graf.

Jiné velké nebezpečí vidí Aleš Graf v plánované dostavbě dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Je to podle něj velmi drahá cesta po slepé koleji. „Stačí se podívat, jakou nevídanou rychlostí se objevují nové alternativní zdroje energií a jak strmě klesají ještě nedávno drahá související zařízení. Všechny ty solární panely, tepelná čerpadla, větrné turbíny… Vždyť nikdo nemůže vědět, jaké možnosti nám věda nabídne za deset patnáct let, a tady státní úředníci tvrdí, že za 25 let budeme potřebovat jádro?“ ptá se Graf.

Úspěch musí provázet odpovědnost

Všichni nestojíme na stejné startovní čáře a všichni nemáme to štěstí, že jsme zdraví a úspěšní. Centropol patří k firmám, které se snaží o svůj úspěch podělit s těmi, kteří to potřebují. Společnost založila fond Energie pomáhá, který prostřednictvím Ústecké komunitní nadace poskytuje každoročně statisíce korun na nejrůznější projekty spojené zejména s regionem svého působení. „Za peníze Centropolu jsme obnovili krásnou turistickou stezku, opravili střechu kapličky, obnovili historický památník a realizovali řadu dalších projektů zaměřených na děti. V současné době se naše charitativní činnost začíná zaměřovat na seniory. Je to stále početnější skupina obyvatel, která to dnes nemá vůbec snadné,“ říká donátorka Centropolu a manželka Aleše Grafa Lenka. Nedávno například předávala symbolický šek v Úrazovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vznikne zde nová, k dětem přátelská výzdoba interiéru.

Trh s elektřinou

se otevřel

Od 1. 1. 2002

pro odběratele s roční

spotřebou nad 40 GWh

Od 1. 1. 2003

pro odběratele s roční

spotřebou nad 9 GWh

Od 1. 1. 2004

pro zákazníky

s průběhovým měřením

spotřeby

Od 1. 1. 2005

pro maloodběratele

z řad podnikatelů

Od 1. 1. 2006

pro maloodběratele

z řad domácností

Dodavatelé

elektřiny

Počty změn v kategorii

domácnosti

2006 4 976

2007 25 644

2008 15 764

2009 54 089

2010 183 990

2011 374 258

2012 382 354

2013 288 129

2014 250 494

Zdroj: OTE

Ing. Aleš Graf, MBA (43) * skupiny Centropol Předseda představenstva a majitel * Narozen v Ústí nad Labem * Vystudoval podnikovou ekonomii a management na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Později získal titul MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické. * S podnikáním začal ihned po dokončení střední školy, v roce 1996 založil Centropol Holding, a. s. Po otevření trhu s elektřinou byl jedním z prvních držitelů licencí na dodávky elektřiny. Obdobná situace se opakovala v roce 2010 s licencí na prodej plynu. Aleš Graf je jediným majitelem skupiny společností Centropol. V roce 2013 se stal jedním z manažerů roku. Centropol Energy je jedním z největších alternativních dodavatelů energií s téměř 350 tisíci zákazníky, je v žebříčku 100 největších firem v České republice mu patří 69. pozice. Skupina CENTROPOL - nejen energie

Další komoditou, na které lze výrazně s Centropolem ušetřit, jsou mobilní služby od mobilního operátora Centropol. Nabízí nejen tarify bez závazku, ale poskytuje navíc volné minuty jako bonus za odběr energií. 30 volných minut měsíčně za odběr plynu, 20 volných minut za odběr elektřiny. Zákazníci, kteří tedy odebírají od Centropol Energy plyn i elektřinu, získávají 50 volných minut na volání, a tím úspory zdaleka nekončí. Centropol Energy totiž pro své zákazníky nabízí věrnostní program Rodina Centropol. V jeho rámci klienti nejen ušetří za energii, ale nemusejí se obávat nenadálých událostí v domácnosti. Jedná se o asistenční službu, slevy na cestování nebo výhodné nákupy ve vybraných lékárnách. Další výhody, které zákazníci Centropolu Energy automaticky získávají, jsou nákupy v e-shopu Centropol odměňuje, kde si mohou kdykoli zakoupit celou řadu výrobků a služeb za velice výhodné ceny. Slevy spotřebičů do domácnosti, do dílny a na zahradu, elektroniky, ale také třeba ekologických kotlů a bojlerů, anebo dokonce dovolených dosahují oproti běžným cenám až kolem 45 procent. Tím možnost výhodných nákupů nekončí, protože noví zákazníci automaticky získávají slevovou kartu Sphere, kterou mohou použít na více než deseti tisících místech v České a Slovenské republice a získat okamžitou slevu z nákupu, pobytu nebo zakoupené služby. l

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
DVB-T2 bude od příštího týdne pro 94 % domácností. Přibude i nová stanice
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít