ČEKÁNÍ NA PENÍZE - Euro.cz

Přihlášení

ČEKÁNÍ NA PENÍZE

, (red),
ČEKÁNÍ NA PENÍZE
Zdroj: Euro.cz

IKS KB Plus

Otevření dosud uzavřeného podílového fondu IKS KB Plus, který patří se dvěma miliardami korun k největším fondům tohoto typu v zemi, se protáhne asi o tři měsíce. Původní termín prvního února, kdy se mělo s výplatami začít, se totiž n epodařilo kvůli zamítavému stanovisku Komise pro cenné papíry dodržet. Té se nelíbí časový harmonogram srážek za odkup podílových listů, jež bude společnost po otevření podílníkům účtovat. Tyto srážky musí podle zákona účtovat každý otevíraný fond svým p odílníkům proto, aby se nevydali na bezhlavý úprk.

Harmonogram Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB) počítá s tím, že by podílníci, kteří budou chtít fond po otevření opustit, platili po dobu osmnácti měsíců srážku ve výši tří až osmi procent podle data prodeje listů. Komise si ale myslí, že podle zákona o fondech by měla být tato srážka stanovena na dva roky. Zkrácení lhůty, po kterou by byli podílníci při zpětném odkupu zatíženi srážkou, o půl roku vyplývalo podle ředitele IKS KB Romana Pospíšila z předpokladu, že po uplynutí 18 měsíců již bude portfolio fondu zcela připraveno na začlenění do rodiny fondů IKS KB.

Společnost je podle Pospíšilova vyjádření připravena podřídit se názoru komise a v zájmu ochrany podílníků protáhnout transformační období na 24 měsíců. Proto se začátek otevření zhruba o tři měsíce prodlouží.

Diskuze