BŘEZEN ROZHODNE - Euro.cz

Přihlášení

BŘEZEN ROZHODNE

, (red),
BŘEZEN ROZHODNE
Zdroj: Euro.cz

ZPS Zlín

Prodej zlínských strojíren ZPS má opět nový termín. Tentokrát ho určil věřitelský výbor spolu se správci konkursní podstaty. Do pěti měsíců by měla být prodána hlavní výrobní základna firmy ve Zlíně-Malenovicích. Právě do března má totiž podnik smluvně z ajištěné zakázky. Jednotlivé majetkové účasti se budou prodávat až následně.

Výběrové řízení proběhne pod taktovkou správců Revitalizační agentury, konsorcia Latony a Lazardu. „Ti budou vystupovat jako nezávislí poradci, připravovat podmínky soutěže a nakonec ji také vyhodnotí, uvedl správce konkursní podstaty Roman Rais. Již tento týden začne konsorcium v podniku působit a do čtrnácti dnů mohou potenciální zájemci jezdit do ZPS na individuální prohlídky. Tendr by měl být vyhlášen v lednu. Roman Rais uv edl, že o strojírny se zajímá šest předních světových firem, především ze zámoří.

Věřitelé už mezitím přihlásili pohledávky za 8,4 miliardy korun, ale podle Raise se bude jejich skutečná výše pohybovat o dvě miliardy níže. Ke dni vyhlášení konkursu (5. října) dosáhla účetní hodnota aktiv 3,88 miliardy korun.