Bitva v ovzduší - Euro.cz

Přihlášení

Bitva v ovzduší

, Čestmír Klos,
Bitva v ovzduší
Zdroj: Euro.cz

Zpráva o životním prostředí

Člověk si v Česku příliš nevybere. Ať přijde kam přijde, takřka všude na něj ve vzduchu čeká nějaká škodlivina. Nejnovější resortní zpráva o životním prostředí za rok 2007 uvádí, že nebezpečným koncentracím přízemního ozonu bylo loni vystaveno 85 procent lidí na 97 procentech našeho území. Přízemní ozon si ovšem nezahrává jen se zdravím lidí, ale působí nepříznivě i na veškerou vegetaci a narušuje ekosystémy. A to takřka na celém území republiky, kromě rozsáhlých území v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Naproti tomu rakovinotvorný benzo(a)pyren přerostl své zdravotní limity pouze na pěti procentech území. Zato ale ve velkých městech, takže stejně byla ohrožena nadpoloviční většina obyvatelstva. Loni také znovu ožily zdroje plynů, u nichž se zdálo, že s nimi definitivně zatočila opatření devadesátých let – oxid siřičitý a uhelnatý. První především kvůli uhelným elektrárnám, druhý uniká zejména z výroby železa a oceli.
Tedy nejvíc na Ostravsku, které je, jak ukazuje i mapka, doslova zamořeno koncentracemi polétavých částic PM10. Dvacetičtyřhodinový imisní limit pro tyto polétavé částice byl překročen na šesti procentech území, přesto mohl vyvolat obtíže u 32 procent obyvatel.

MRAZIVÝ OPTIMISMUS
Při čtení těchto řádků člověka napadne, že může být vůbec rád, že ten minulý rok přežil, protože byl vystaven několika uváděným nebezpečným látkám najednou. A protože většina z nás tou zkouškou prošla bez obtíží, může to vést k bagatelizaci těchto rizik, před čímž nás lékaři a hygienici varují. Ale i přes veškerou depresi, která ta změřená procenta snad vyvolávají, můžeme být potěšeni, že loňský rok přinesl o něco méně rizik než ten předchozí. I když to bylo zapříčiněno spíš lepšími meteorologickými podmínkami než omezením rizikových zdrojů.
Území, kde jsou překračovány koncentrace vzdušného znečištění tak vážně, že to lze charakterizovat jako překročení limitů pro ochranu lidského zdraví, se rozkládá na pouhých šesti procentech území republiky. Nicméně na nich žije 32 procent populace. Přitom právě v těch nejvíc sužovaných oblastech se často nacházejí bodové zdroje dalších jedů, jako je například rakovinotvorný arsen. Není jistě náhodou, že nadlimitní hodnoty této látky byly naměřeny v průmyslových oblastech na Ostravsku a na Kladensku. Ale také v Praze-Řeporyjích.

CO SI UPEČEME, TOHO SE NADÝCHÁME
Na rozdíl od konce minulého století, kdy znečištění ovzduší bylo možno přičítat především na vrub průmyslu, nyní se stále víc prosazují individuální zdroje. Naše kamna a naše auta. Využití tuhých fosilních paliv v domácnostech klesá velice pomalu – a aut stále přibývá. S radikálním odprášením průmyslových zdrojů si věda začala víc všímat zákeřných malých, velice karcinogenních částic. Nejprve do velikosti deseti mikrometrů (PM10), které především dechem velice snadno pronikají do živých organismů a mohou v nich vyvolávat nemoci, včetně rakovinného bujení. A potom ještě menších, do dvou a půl mikrometrů, které po doteku snadno pronikají i kůží.
V produkci těchto částic jednoznačně vedou domácí topeniště a auta. Z komínů domácností vystoupalo do ovzduší 30 procent částic PM10 a 23 procent částic PM2,5. Automobilové výfuky do svého okolí vypustily 33 procent částic PM10, a dokonce až neuvěřitelných 46 procent částic PM2,5. Tedy suma sumárum 63 procent vysoce nebezpečných polétavých prachů PM10 a 69 procent ještě mnohem nebezpečnějších částic PM2,5 pochází ze zdrojů, které může každý jednotlivec pomoci regulovat. Při vytápění přechodem na méně rizikové palivo, u aut omezením zbytečných jízd. Do dopravních statistik samozřejmě vcházejí jako zdroje popílků i velké naftové motory nákladních aut, jejichž užití nemůžeme bezprostředně ovlivnit. Avšak jako u mnoha jiných věcí můžeme volit peněženkou – kupovat například jen potraviny s místním původem nebo z malé dojezdové vzdálenosti. Dovážet jogurty od Mnichova nebo z Bratislavy se přestane vyplácet. Místní autobusy a popeláři by už dávno měli jezdit na zemní plyn.
V souladu se shrnutím zprávy o životním prostředí jsme položili důraz na rizikové znečištění ovzduší. Ale měli bychom se znepokojovat i rostoucím množstvím domovního odpadu a dalšími problémy, na něž upozorňuje zpráva.

SOUVISLOSTI
– Naše ovzduší je na mnoha místech znečištěno takovým mixem jedovatých látek, že můžeme s nadsázkou mluvit o „vraždné kombinaci“.
– Nelze opomenout ani rizika spojená s oxidy dusíku, které jsou z 32 procent rovněž produktem dopravy.
– Věnujme pozornost i sběru použitých obalů – v komoditách, jako je papír, jsme na samé špičce, ve sběru plastů a zejména nápojových kartonů zaostáváme.