Auditor na dálnicích - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Auditor na dálnicích

, Jiří Pšenička,
Auditor na dálnicích
Zdroj: Euro.cz

Třetí mýtný tendr

Kvůli celé řadě nedodělků a vypjatým vztahům mezi dodavatelskou firmou Kapsch a objednavatelem (ministerstvem dopravy) se den ode dne snižuje šance, že by od Nového roku na dálnicích a rychlostních silnicích skutečně začal fungovat elektronický mýtný systém. Přesto je v plném proudu další tendr, který s výběrem mýtného bezprostředně souvisí. Jde o výběr firmy, jež zajistí nezávislou kontrolu kvality služeb, zda vybudovaný systém řádně funguje a dosahuje požadované výkonnosti. Finančním objemem nejde o velkou zakázku, ale bezvýznamná tato soutěž rozhodně není, protože vítěz by měl svou činností určit, kolik stát firmě Kapsch za služby zaplatí.
Veřejnou zakázku vypsalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jež má celou infrastrukturu související s placením mýtného převzít a stát se jejím provozovatelem. S vítězem soutěže bude podepsána smlouva na pět let, přičemž předpokládaná hodnota kontraktu je 20 milionů korun bez DPH. Základním kritériem tendru je nabídnutá cena (váha 60 procent), technická úroveň plnění zakázky má váhu 40 procent.
Nyní se celé klání nachází ve stadiu předávání zadávací dokumentace (tato fáze skončí ve čtvrtek 7. prosince). Propozice soutěže si dle sdělení zadavatele zatím vyzvedlo 21 subjektů (stav k 27. listopadu). Své nabídky mohou předávat do 20. prosince, kdy je též naplánováno otevírání obálek.
ŘSD nechce sdělit, kdo sedí ve výběrové komisi. „Informace nebude zveřejněna vzhledem k zachování nezávislosti členů komise,“ reagoval na dotaz týdeníku EURO Vladimír Bielko, ředitel úseku provozovatele elektronického mýta. Jeho náměstkem se nedávno stal Jiří Nouza, bývalý ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy, který patřil ke klíčovým lidem, jež loni připravovali předchozí dva mýtné tendry, týkající se výběru projektového manažera a generálního dodavatele. Právě vzhledem k tomu, jak byl zpochybňován průběh loňských soutěží, kdy se nakonec vždy vybíralo pouze z jediné nabídky (u projektového manažera to byla nabídka firem Deloitte a Bovis Lend Lease, u generálního dodavatele byli sice čtyři účastníci, ale konkurenty Kapsche komise kvůli formálním nedostatkům vyloučila), by asi bylo záhodno usilovat o maximální transparentnost.
Smlouva s firmou Kapsch o poskytování služeb hovoří o tom, že předmětem činnosti „nezávislého znalce“ bude hodnocení úspěšnosti předepsání mýtných transakcí. Znalec bude zjišťovat, jakému procentu vozidel s mýtnou povinností se firmě Kapsch skutečně podařilo poplatek vyměřit. V systému, dle něhož by měl být Kapsch odměňován či penalizován, se jako hranice bere úspěšnost 95 procent. Co je pod ní, má doplatit Kapsch ze svého, z toho, co je nad, mu naopak budou plynout nadstandardní odměny. Kontroverzní dodatek ke smlouvě přitom poskytuje rakouské firmě v prvním třech měsících určité úlevy, respektive bonusy.
K celému měření je už připravena metodika. Hovoří například o tom, že „mýtný auditor“ musí vycházet minimálně ze 100 tisíc transakcí a musí být také zajištěna zpětná průkaznost výpočtů. Kontrolní práce bude spočívat v manuálním vyhodnocení optických záznamů (ze záběrů kamer) v určitém bodě a v určitém období. Bodem měření se tedy může stát kterákoliv mýtná brána. Kontroly budou probíhat pravidelně každý měsíc. (jpš)