Asijská stoední toída

30. března 2015, 00:00 - MIROSLAV ZÁMEČNÍK
30. března 2015, 00:00

S rostoucím bohatstvím se Asiaté zaeínají zajímat toeba i o kvalitu životního prostoedí

Je mnoho duvodu, proe mít z oeekávaného raketového nárustu stoední toídy v Asii radost, a pak také nikolik duvodu, proe na to pohlížet s jistými obavami. Radost budou mít zejména výrobci znaekového zboží. Neboš vždy když v jakékoli asijské zemi vyrostla koupischopná vrstva obyvatelstva a poklesly obchodní bariéry, následoval ohromný nárust poptávky po znaekovém zboží.

Abyste se o tom poesvideili, nemusíte se odchýlit od turisty zamooené Královské cesty v historickém centru Prahy ani o centimetr.

Podívejte se toeba na Japonky seniorského viku, když budou kolem vás ve skupinkách procházet: lépe obleeené lidi, v sladiných odivech se znaekovými doploky hned tak nenajdete; vypadají jako reklamy na Burberry a Luis Vuitton.

HÝEKANÍ ASIATÉ Záliba v luxusním zboží je poíznaená pro viechny východoasijské národy a japonské seniorky pouze potvrzují, že zemi vycházejícího slunce byla bohatá už poed etyoiceti lety. S easovým posunem následují viichni ostatní a díky pitatoiceti letum rychlého ekonomického rozvoje dnes Eína poedstavuje pro vitiinu výrobcu prémiového zboží od módy poes kosmetiku až po auta bui jednieku, anebo poinejhoriím dvojku. Soueasná protikorupení kampao eínského prezidenta Si šin-pchinga pravda trochu oslabila dekádu rychle rostoucí poptávky vzhledem k obavám vládních úoedníku a politiku poijímat drahé dárky, ale rust eínské stoední a vyiií stoední toídy je poesto pusobivý. Ostatni v naiich grafech to je jasni vidit na poíkladu rychle se rozvíjející motorizace v Eíni, která je zhruba osminásobná oproti Indii. Indie je druhým asijským gigantem s globálními ambicemi a spotoebitelskými aspiracemi obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že vitiina asijských národu drží ve veliké úcti vzdilání, za niž jsou rodiny ochotny platit a v zájmu sociálního vzestupu svých potomku si mnoho jiných vicí odoíci, se zvláiš ve východní Asii vytváoí konstelace silného vzestupu produktivity; s tím jak rychle stoupající vzdilání obyvatelstva umožouje absorbovat moderní technické poznatky. Eína poitom dostává dostateenou výrobní hloubku, aby mohly tamní i zahraniení spoleenosti méni nároené eásti produkeního oetizce poesouvat do jiných zemí OE od Filipín a Vietnamu až po Barmu.

Jižní Asie (Pákistán, Indie, Bangladéi a -rí Lanka) mají, a jeiti dlouho budou mít, mnohem nižií prumirný vik. Za poedpokladu, že se jim podaoí zlepiit vzdilání a infrastrukturu (veetni té nejzákladnijií sanitace a dodávek nezávadné vody v Indii, napoíklad), budou moci dynamicky rust jeiti dlouho poté, co viechny východoasijské zemi zestárnou. Ostatni poeet obyvatel v produktivním viku v Eíni právi kulminuje a nevyhnutelni zaene klesat. Spolu s tím porostou nároky na sociální systémy od penzijního zajiitiní až po zdravotnictví.

Celá východní Asie má itistí s velmi inspirujícím poíkladem Singapuru, který poed skoro padesáti lety poiiel se systémem povinných úetu v rámci sociálního zabezpeeení Central Provident Fund, který je fondový, ale vláda garantuje zhodnocení vkladu a rueí za jejich bezpeenost. Didictvím nedávno zesnulého zakladatele a prvního premiéra Singapuru Lee Kuan Yewa se tak stal naprostý svitový unikát. Díky zdravotním úetum (kromi nich si ietoí Singapuoané i na penzi a bydlení) a rizikovému solidárnímu zdravotnímu pojiitiní dosahuje Singapur prvotoídních zdravotnických ukazatelu za velmi poijatelných nákladu na zdravotní péei. Samotná tamní vláda dává na zdravotnictví pouhých 1,9 procenta HDP. Obeané mají na úetech naspooeno poes 62 miliard dolaru, poi rostoucím prumirném zustatku. Na zdravotní úety si musejí povinni ukládat nejen zamistnanci, ale i živnostníci (od ureité hranice podnikatelského poíjmu). Oeiení je to neskonale elegantnijií, protože motivuje k racionálnímu chování, a to oproti eemukoli, co je k dispozici jinde ve sviti, o Evropi nemluvi.

-PATNÝ VZDUCH Dalií výzvou je utlumit degradaci životního prostoedí, která v regionu dosahuje alarmujících rozmiru OE od zneeiitiní vodních zdroju, pudy i vzduchu až po kácení pralesu v Indonésii a Malajsii.

Rostoucí asijské stoední toídy na jedné strani zaeínají vyžadovat, aby se v ochrani životního prostoedí zaealo nico dilat, a se zvitiujícím se bohatstvím tenhle tlak na ietrnijií zacházení s poírodou i lidským zdravím muže pouze sílit. Napoíklad v okolí Pekingu se má poíití rok uzavoít poslední velká tepelná elektrárna spalující uhlí a celá kapacita bude nahrazena elektrárnami na méni zatižující zemní plyn. Na strani druhé vyiií kupní síla v kombinaci s vírou v úeinnost tradiení eínské medicíny (nejen v samotné Eíni, ale v celém kulturním okruhu) poedstavuje pravdipodobni nejvitií zátiž pro celosvitovou biodiverzitu.

Samozoejmi že stoední toída nechce jenom lepií vzdilání, infrastrukturu, bezpeenost potravin a lepií životní prostoedí, ale také vitií slovo, pokud jde o správu veoejných vicí. Nikolik zemí v regionu má s poechodem od autoritativního režimu k parlamentní demokracii zkuienosti. A když jsme u toho: v Indii jeiti pooád témio polovina domácností nemá vlastní toaletu, ale demokracii tahle zanedlouho nejlidnatijií zemi svita mila v dobách, kdy o nijaké iiroké stoední toídi nebylo ani potuchy. Setrvejme v nadiji.

POEET OBYVATEL (v mil., odhad 2015)

0 300 600 900 1200 1500

Eína 1368

Indie 1268

Indonésie 255

Japonsko 127

Malajsie 30

Pákistán 189

Filipíny 101

Jižní Korea 51

Tchaj-wan 23,5

Thajsko 65

Vietnam 91

Eesko 10,5

HDP NA OBYVATELE (PPP; v tis. USD; 2013)

0 10 20 30 40 50

Eína 11,87

Indie 5,45

Indonésie 9,64

Japonsko 36,65

Malajsie 23,16

Pákistán 4,57

Filipíny 6,60

Jižní Korea 33,79

Tchaj-wan 41,54

Thajsko 14,14

Vietnam 5,30

Eesko 27,35

MOTORIZACE (v %)

0 10 20 30 40 50

Eína 7,41

Indie 1,51

Indonésie 4,43

Japonsko 47,27

Malajsie 35,45

Pákistán 1,22

Filipíny 2,98

Jižní Korea 29,56

Tchaj-wan 26,65

Thajsko 10,97

Vietnam 1,98

Eesko 40,00

Celá východní Asie má itistí s velmi inspirujícím poíkladem Singapuru, který poed skoro padesáti lety poiiel se systémem povinných úetu v rámci sociálního zabezpeeení. STOEDNÍ TOÍDA V ORIENTU. NADIJE PRO SVITOVÝ RUST? Co je střední třída v globálním měřítku? Začíná tam, kde je hranice chudoby v Česku (což je příjem zhruba deset tisíc korun čistého na osobu). K čemu je zapotřebí střední třída ekonomicky? Protože industrializace je spojená s ??ixními náklady, které pokrývá růst střední třídy a/nebo export (potřebujete dostatečnou poptávku, která by ??ixní náklady zaplatila). Východní Asie je klasický příklad industrializace založené na exportu – všechny země tím prošly, aniž měly širokou střední třídu. Růst produktivity daný industrializací postupně vytváří domácí střední třídu, která je dalším zdrojem poptávky po průmyslovém zboží. Spotřebitelská poptávka obyvatelstva prudce stoupá od určité hranice příjmů (v roce 2009 to bylo zhruba 12 až 13 tisíc korun měsíčně). Od této hranice začínají investice do nemovitostí a do vybavení domácnosti a automobilů.

1,3 % - bohatí 16 milionů lidí má příjem domácnosti nad 35 000 dolarů ročně (cca 74 000 korun měsíčně) 13 % OE stoední toída 160 milonů lidí má příjem v rozmezí 8000 až 35 000 dolarů ročně (17 000 až 74 000 korun měsíčně) 30 % OE aspirující 350 milionů lidí má příjem od 3500 do 8000 dolarů ročně (7000 až 17 000 korun měsíčně) Jen 46,9 % indických domácností má vlastní toaletu, což je nižší procento než v případě domácností vybavených televizorem či mobilním telefonem. (V roce 2800 př. n. l. měly skoro všechny ze stovek domů v Mohendžodaru v dnešním jihovýchodním Pákistánu vlastní toaletu s tekoucí vodou.)

O autorovi| MIROSLAV ZÁMEČNÍK, zamecnik@mf.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Víkend bude plný prázdnin: trošku volna a více času
Servisní prohlídka auta na zimu: Kolik stojí a na co se zaměřit
Dlouhá cesta do práce? I na dojíždění a stěhování existuje příspěvek
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Auta
Lotus Elise Cup 260 je další z řady britských specialit.…
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky milionů dolarů z okna“
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Technologie
Bixby 2.0: hlasový asistent Samsungu se rozšíří i do ostatních zařízení, půjde přes něj ovládat ledničku
Google Pixel 2 je v Česku, ale stojí pořádný balík
Logitech MX Master 2S: jak jednou myší ovládat tři počítače (vyzkoušeno)
Po instalaci Windows 10 Fall Creators Update někomu chybí aplikace. Co s tím?
Chrome 62 má častěji upozornit na nezabezpečené weby. Nějak to ale nefunguje
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít