ARGUMENT - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ARGUMENT

, Josef Michl,
ARGUMENT
Zdroj: Euro.cz

Platební bilance

PRAHA – Platební bilance za třetí čtvrtletí dala národní bance argument pro očekávané zvýšení úrokových sazeb. Další může přijít ve středu, kdy budou k dispozici údaje o HDP za stejné období. Ty pravděpodobně potvrdí, že tendence k prohlubování vnější nerovnováhy nemá jen kursové, ale i poptávkové důvody.

Na platební bilanci je nejdůležitější to, že příliv zahraničních investic ve třetím kvartále po letech znovu nestačil pokrýt deficit běžného účtu. Poklesem přímých investic to vysvětlovat nelze. Jejich dosavadní nižší objem než za tři čtvrtletí 1999 vyplývá z toho, že loni se privatizovala ČSOB. Bez tohoto vlivu je letos situace lepší. Rozhodující je odliv portfoliových investic. Tento trend, patrný už delší dobu, se prohlubuje a nic nenasvědčuje tomu, že by se atraktivita tuzemského kapitálového trhu měla někdy zvýšit.