Altys se postará - Euro.cz

Přihlášení

Altys se postará

, Kateřina Menzelová,
Altys se postará
Zdroj: Euro.cz

Živnostenská banka

PRAHA (men) – Společnost Altys podepsala s Živnostenskou bankou smlouvu na správu a provoz budov a další služby v oblasti facility managementu. Živnostenská banka se rozhodla na všech svých pobočkách svěřit podpůrné služby, které netvoří hlavní předmět jejího podnikání, jednomu provozovateli.
Společnost Altys se specializuje na poskytování integrovaného facility managementu. Je členem Sodexho Alliance. V současné době zajišťuje v České republice dvacet druhů různých služeb ve více než třech stech objektech.