Změna pravidel daňových kontrol

26. října 2010, 14:39 - Roman Pecháček
26. října 2010, 14:39

Zákon o správě daní a poplatků nahradí od 1. ledna 2011 daňový řád

Daňovou kontrolu upravuje již od roku 1993 zákon o správě daní a poplatků. Ten však 1. ledna 2011 nahradí zbrusu nový zákon – daňový řád. Jak se změní pravidla pro daňové kontroly?

Namátkové kontroly

Současný zákon nezakazuje správcům daně provádět namátkové kontroly. Ústavní soud (ÚS) sice před 1,5 roku prohlásil, že namátkové daňové kontroly jsou nezákonné, ale daňová správa tento názor nerespektuje a pokračuje v náhodných kontrolách. Správnost tohoto postupu následně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Ten opakovaně rozhodl, že namátkové kontroly jsou v pořádku, a dokonce žádoucí.
Namátkové kontroly nás čekají i po 1. lednu 2011. Ani daňový řád totiž neupravuje důvody, které opravňují zahájit daňovou kontrolu. Finanční úřad tedy nemusí disponovat konkrétním podezřením, že byla zkrácena daňová povinnost. Nadále bude proto záležet pouze na správci daně, koho si vybere a jak často na kontrolu přijde – zda každý rok nebo jednou za deset let.

Odkdy dokdy

Důležité je vymezení období, v jehož průběhu vás může berňák navštívit. Finanční úřad je oprávněn přijít na kontrolu během lhůty určené ke stanovení daně. Její základní výměra měla být podle plánů nové vládní koalice od 1. ledna 2011 prodloužena ze současných tří na pět let. K takto významné změně však prozatím nedojde – prodloužení lhůty se odkládá až na rok 2013.
Změní se ale okamžik, odkdy se lhůta k vyměření daně bude počítat. Dosud platí, že se počítá od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost. Daňový řád naopak spojuje počátek běhu lhůty až s okamžikem podání daňového přiznání. Uvedenou změnou získají finanční úřady delší čas na provádění daňových kontrol, a to nejméně o tři měsíce.
Daňový řád na rozdíl od současného zákona přesně vymezuje okamžik, kdy je daňová kontrola zahájena a ukončena. Přesné určení je důležité, neboť některá práva má daňový subjekt pouze v průběhu kontroly. Jiná, například podání dodatečného daňového přiznání, jsou naopak během ní suspendována. Daňová kontrola dle daňového řádu začíná sepsáním protokolu o jejím zahájení, ale pouze pokud finanční úřad současně zahájí vlastní kontrolní činnost. Končí podpisem zprávy o daňové kontrole, která musí být projednána s podnikatelem. Tato úprava vychází z judikatury NSS a ÚS.

Práva a povinnosti

Rozsah práv a povinností podnikatelů i správců daně během daňové kontroly se od 1. ledna 2011 nebude výrazně lišit od současné právní úpravy. Některá ustanovení jsou do daňového řádu převzata doslovně, jiná byla změněna pouze formálně. Současný zákon nevylučuje, aby finanční úřad přišel podruhé zkontrolovat to, co již prověřoval v minulosti. Opakovanou kontrolu připouští i daňový řád, stanoví však správci daně pevné mantinely. Berňák bude moci kontrolu opakovat, pouze pokud zjistí nové skutečnosti, které nemohl bez svého zavinění uplatnit v původní kontrole. Finanční úřad je oprávněn zopakovat daňovou kontrolu, i pokud daňový subjekt podá dodatečné přiznání. Rozsah opakované kontroly je však striktně omezen na nové skutečnosti. Také v tom inspirovala daňový řád rozhodnutí NSS i ÚS.
V oblasti daňových kontrol se tedy od 1. ledna 2011 žádná revoluce nechystá. Daňový řád navazuje na současný zákon o správě daní a poplatků, zohledňuje však dosavadní judikaturu vrcholných soudů. V důsledku toho přinese nová úprava daňových kontrol podnikatelům vyšší míru právní jistoty než dosud.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít