Změna k lepšímu

16. dubna 2008, 14:54 - Dalibor Hanus
16. dubna 2008, 14:54

Nová zákonná úprava rozšiřuje prostředky k ochraně před diskriminací

Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (takzvaný antidiskriminační zákon) prošel Poslaneckou sněmovnou do druhého čtení v září minulého roku. A letos v březnu poslanci schválili takzvaný antidiskriminační zákon, přičemž k jeho přijetí nás nutí směrnice Evropské unie (konkrétně směrnice 2000/43/Evropského společenství , která zavádí zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ). V současné době probíhá schvalovací řízení v Senátu. Kdyby poslanci tento zákon neschválili, lze se domnívat, že by Evropská unie patrně začala vymáhat na České republice finanční pokutu.
Dnes jsou proti České republice vedena v oblasti rovného zacházení čtyři řízení kvůli porušování Smlouvy o založení Evropského společenství (ES). Z toho jsou dvě ve fázi formálního upozornění a dvě ve stadiu odůvodněného stanoviska, jež je posledním stupněm před žalobou vůči České republice podávanou Soudnímu dvoru ES. Evropská komise vytýká České republice například absenci nedostatečně podrobné definice diskriminace a nezačleňování směrnice o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.

Obecná a konkrétní úprava

Zákaz diskriminace obecně stanovuje Listina základních práv a svobod ČR, v níž je ve třetím článku napsáno: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ Podrobnější úpravy zákazu diskriminace včetně například sexuálního obtěžování byly v uplynulých letech začleněny do Zákoníku práce a mnoha dalších předpisů. V zákonné rovině ochranu před diskriminací částečně upravuje v oblasti pracovněprávní zákon o zaměstnanosti, zákon o vojácích z povolání a zákon o službě státních zaměstnanců. Ochranu před diskriminací také upravují mezinárodní úmluvy vypracované v rámci Organizace spojených národů, jimiž je Česká republika vázána.

Rozšíření diskriminačních důvodů

Současný návrh antidiskriminačního zákona oproti úpravě v Listině základních práv a svobod za prvé rozšiřuje výčet diskriminačních důvodů například o věk, manželský a rodinný stav, sexuální orientaci, pohlavní identifikaci, nepříznivý zdravotní stav, členství v odborových organizacích a jiných sdruženích a dokonce o vztah k osobě určité rasy či víry. Za druhé listina deklaruje zajištění základních práv a svobod orgány veřejné moci, kdežto nový návrh antidiskriminačního zákona přenáší zákaz diskriminace i téměř do všech soukromoprávních vztahů - zejména jde o přístup ke zboží a službám včetně bydlení, ale také o školství, zdravotnictví, činnost v profesních komorách a tak dále. Za třetí návrh antidiskriminačního zákona legalizuje možnost pozitivní diskriminace, tedy „většinového občana“ - podporuje například rovnoměrné zastoupení mužů a žen i pracovní začlenění mladých a starých lidí. Za čtvrté přenáší důkazní břemeno na žalovaného (tedy povinnost prokázat, že jsem něco neudělal) i do oblasti přijímaní do zaměstnání. V neposlední řadě bude mít veřejný ochránce práv k dispozici úředníky, kteří budou na dodržování zákona dohlížet a zpracovávat doporučení a stanoviska, případně provádět nezávislý výzkum.

Přechod důkazního břemene

Změnou, kterou veřejnost nejvíce sleduje, je přechod důkazního břemene. Dle současného Zákoníku práce musí již dnes zaměstnavatel prokazovat, že neznevýhodnil zaměstnance kvůli některému z diskriminačních důvodů. A to na rozdíl od všech ostatních soukromoprávních vztahů, v nichž žalující osoba musí prokázat své tvrzení - například, že ji někdo diskriminuje. Současný stav však nelze považovat za vyhovující, protože přechod důkazního břemene je v případě diskriminace z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace omezen pouze na věci pracovní. Nevztahuje se tedy na uchazeče o zaměstnání - to znamená na situace, kdy v oblasti pracovního práva nastává diskriminační jednání nejčastěji. Přechod důkazního břemene v případě diskriminace kvůli pohlaví, národnosti nebo rasy nastává také v řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců, vojáků z povolání a také příslušníků bezpečnostních sborů.

Větší pravomoci veřejného ochránce práv

Česká republika je dle směrnic ES povinná pověřit konkrétní instituci, aby podporovala rovné zacházení a zajišťovala poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace. Dále by měla připravovat nezávislé studie o diskriminaci, zveřejňovat nezávislé zprávy a podávat doporučení ke všem otázkám, které s ní souvisejí. Působnost a pravomoc veřejného ochránce práv se tedy rozšíří natolik, aby mohl plnit všechny požadované funkce. Bude však také nutné rozšířit jeho působnost na všechny veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty, jichž se týká rovné zacházení a ochrana před diskriminací.

Nová ustanovení

Návrh antidiskriminačního zákona je rozdělen do sedmi částí. První část se týká předmětu úpravy a jsou v ní vymezeny základní pojmy - rovné zacházení, přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování a odměňování. V šestém paragrafu navrhovaného zákona jsou vypočteny přípustné formy rozdílného zacházení a sedmý vymezuje pozitivní diskriminaci. Nově je zakomponována zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků. Rozšířeny byly i prostředky k ochraně před diskriminací - upuštění od ní, odstranění jejích následků, přiměřené zadostiučinění a také právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Návrh zákona také upravuje kompetence právnické osoby založené kvůli ochraně práv obětí diskriminace.
Od 1. ledna 2007 upravuje povinnost zajišťovat rovné zacházení Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který však již byl připravován tak, aby byl provázaný s ustanoveními antidiskriminačního zákona. Kvůli odstranění duplicity Zákoník práce stanovuje pouze obecnou povinnost zaměstnavatele dodržovat zásadu rovného zacházení. V záležitosti konkrétních definic a postupů pak Zákoník práce odkazuje na zvláštní právní předpis, kterým by měl být antidiskriminační zákon.
Návrh antidiskriminačního zákona také novelizuje ustanovení paragrafu 133a zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, který nově definuje přechod důkazního břemene. Žalovaný bude napříště povinen prokázat, že nenastala přímá, nebo nepřímá diskriminace (význam a meze tohoto postupu stanovil Ústavní soud ve svém nálezu č. 419/2006 Sb.).

Souvislosti

Návrh antidiskriminačního zákona prvé rozšiřuje výčet diskriminačních důvodů.
Přenáší zákaz diskriminace téměř do všech soukromoprávních vztahů.
Legalizuje možnost pozitivní diskriminace.
Přenáší důkazní břemeno na žalovaného i do oblasti přijímaní do zaměstnání.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Papíry jsme jim nevytiskli aneb o reálném založení chovné stanice
Připojištění na dovolenou? Nutnost nebo zbytečnost?
Poroste rychleji USA nebo eurozóna? MMF upravil předpovědi
Která země má nejdražší tarify ve střední Evropě? ČR nebo Polsko?
Co je dobré vědět o základní daňové slevě?
Auta
Evropská komise vyšetřuje BMW, Mercedes a VW kvůli údajnému…
Mercedes vymění DTM za elektrické formule. Ostrý start plánuje na rok 2019
Subaru WRX STI proletělo Nürburgring téměř stejně rychle jako Porsche 918 Spyder
Mazda poprvé ukázala nový crossover CX-8. Bude to vlajková loď pro Japonsko
Bentley Continental GT Galene Edition je silniční jachta pro 30 movitých zákazníků
Technologie
Objevily se výsledky Radeonů RX Vega v 3DMarku. Start prodejů přesně za dva týdny?
Skype 5.4 pro Linux přidává podporu pro skupinové videohovory
Nvidia už má Tesly s čipy Volta, rozdala první karty výzkumníkům umělé inteligence
Čína blokuje WhatsApp, Rusko po jeho vzoru hodlá blokovat služby VPN a proxy
Poslední testovací kolo. Stáhněte si Android O Developer Preview 4
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít