Zkapalněné plyny mohou způsobit havárii

25. listopadu 2002, 00:00 - Lubor Dufek, poradce v energetice a ekologii
25. listopadu 2002, 00:00

Nelegální provozování tzv. mobilních plnicích stanic LPG má svá rizika Síť čerpacích stanic zkapalněných vodíkových plynů (LPG) pro pohon motorových vozidel se poměrně rychle rozšiřuje. Svědčí o tom například veřejnosti dostupné informace na internetu.

Nelegální provozování tzv. mobilních plnicích stanic LPG má svá rizika

Síť čerpacích stanic zkapalněných vodíkových plynů (LPG) pro pohon motorových vozidel se poměrně rychle rozšiřuje. Svědčí o tom například veřejnosti dostupné informace na internetu.

Každý, kdo potřebuje načerpat pohonnou hmotu, by ale také měl a mohl vědět, že v případě využití LPG je třeba respektovat spoustu závazných a doporučených předpisů, zaměřených především na bezpečnou manipulaci, přepravu a skladování. Nejde tedy jen o pravidla chování řidiče vozidla a obsluhy při čerpání kapalného plynu. V praxi se ukazuje, že ne všechna zařízení splňují náročné požadavky. Článek upozorňuje management provozovatelů tzv. mobilních plnicích a čerpacích stanic LPG, podnikatele, státní správu, městské a obecní úřady a veřejnost na závady, rizika a porušování předpisů při provozování těchto zařízení. Autor využil znalecké posudky prof. ing. J. Michálka, CSc., J. Pospíšila a ing. M. Stibůrka.

Čerpací stanice LPG pro motorová vozidla

Čerpací stanice LPG pro silniční motorová vozidla je zařízení k plnění nádrží motorových vozidel LPG. Tvoří je zásobníky s objemem do 100 m 3 včetně, přečerpávací zařízení a výdejní zařízení. Často se používá kompaktní čerpací stanice, tj. přemístitelná čerpací stanice a zásobníky s objemem do 5 m 3 včetně, umístěná společně s výdejním zařízením na pevném rámu. Přečerpávacím zařízením se LPG ze zásobníků odebírá a přivádí k výdejním zařízením. Tvoří je čerpadla a potrubní rozvody. Výdejní zařízení slouží k výdeji a měření LPG v kapalném stavu. Jsou jimi výdejní stojany nebo výdejní přístroje. Pro zřizování a provoz čerpacích stanic platí stavební zákon č. 50/1976 Sb. v platném znění a související předpisy. Jde o vyhlášky čís. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, čís. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dále jde o vyhlášku Magistrátu hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu pro území hl. m. Prahy. Dále pro ně platí technická pravidla TPG 30101/1996 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG a TPG 30401/1995 Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla a další související technické předpisy. Tato technická pravidla vymezují minimální úroveň technického provedení, bezpečnosti a spolehlivosti zařízení a v tomto smyslu jsou nezávazná. Tuto nezávaznost však v žádném případě nelze chápat tak, že je možno nedodržet minimální technické parametry a úroveň, případně je nerespektovat. Toto pojetí nezávaznosti platí u nás stejně jako v zemích Evropské unie.

„Mobilní“ čerpací a plnicí stanice LPG

V posledních zhruba čtyřech letech se v ČR začaly objevovat plnicí a čerpací stanice LPG pro pohon automobilů a pro plnění PB lahví, které jsou výrobci a provozovateli deklarovány jako tzv. mobilní. Jejich mobilita má spočívat v tom, že použité části vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby stabilní - TNS, výdejní a dopravní zařízení a potrubní rozvody), které se používají na stabilních zařízeních, se namontují na přívěsný vozík za osobní automobil, na rám nákladního vleku nebo na těžkotonážní podvalník. Tato zařízení jsou údajně přepravována po veřejných komunikacích a služby z nich mají být poskytovány v místech podle potřeby. Podle zjištění odborníků však zmíněné dopravní prostředky nemají a ani nemohou mít SPZ. Technický stav nákladních vleků a podvalníků totiž ani zdaleka neodpovídá podmínkám, za kterých by jim mohl být umožněn provoz na veřejných komunikacích tak, jako je tomu například u cisternových automobilů nebo jejich přívěsů, kterými se přepravují hořlaviny a jiné nebezpečné látky. Výrobci tyto plnicí a čerpací stanice označují jako mobilní, avšak po jejich uvedení do provozu (tzn. po připojení technických, technologických a bezpečnostních zařízení) se celé zařízení tak jako tak stává neschopným silničního provozu, a tedy imobilním, a deklarovanému označení neodpovídá. Pokud by plnicí a čerpací stanice měly být skutečně mobilní, musely by splňovat požadavky stanovené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která je i naším vnitrostátním prováděcím předpisem a požadavky stanovené Vyhláškou ministerstva dopravy čís. 102/1995 Sb. o technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Tyto požadavky však nesplňují. Neoprávněné označení „mobilní“ jim má umožnit nerespektování základních podmínek protipožární bezpečnosti a bezpečného provozu a jejich obcházení. Při provozu jsou porušovány obecně závazné právní předpisy platné v České republice: Stavební zákon, Energetický zákon, Zákon o požární ochraně, Zákoník práce. S přibývajícími stanicemi a s postupujícím časem můžeme očekávat se stále větší jistotou havárie s fatálními následky na zdraví a životech osob a na majetku. Tato zařízení jsou provozována na místech určených k jinému využití a jejich provozovatelé nedodržují ochranná a bezpečnostní pásma předepsaná pro jejich provoz ani další předpisy. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že na tato zařízení se vztahuje režim územního a stavebního řízení v plném rozsahu. Nejde pouze o změnu využití území, ale u těchto zařízení se uplatňují i příslušná stavebnětechnická opatření z hlediska všech aspektů bezpečnosti, tj. ochrany života, zdraví a majetku osob, jakož i životního prostředí dotčených subjektů v blízkosti takto zřízených stanic.

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny propan, butan a jejich směsi, které se získávají při těžbě a zpracování ropy a při těžbě zemního plynu. Mezinárodně se používá zkratka LPG, u nás spíše PB. Zkratka LPG se u nás používá pro využití zkapalněných plynů v dopravě. Tyto plyny se již více než sto let používají k vytápění, vaření, pro průmyslové účely a jako motorové palivo. Výhodou LPG je, ve srovnání s používáním benzinu a motorové nafty, vyšší životnost motorů, méně hlučný provoz a nižší spotřeba motorových olejů. Významný pro provozovatele je přínos ekonomický. LPG přispívá značnou měrou ke snížení nebezpečných emisí z dopravy (oxidů dusíku a nespálených uhlovodíků cca o 60 %, oxidu uhelnatého a uhličitého o 20 - 50 %, tuhých částic a karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků - pyrenu, benzpyrenu až stokrát, vyšších uhlovodíků až tisíckrát).

Dokončení v příštím čísle Profitu

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ocitli jste se v cizině bez peněz? Banka pomůže, ale ne zadarmo
Nezdravé české zdravotnictví I: 4 důvody, proč odcházejí čeští lékaři do zahraničí?
Právník se slevou anebo rovnou zdarma? Víme, kde ho sehnat
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
Auta
Audi radikálně mění číselné značení modelů. Bude v tom…
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Technologie
Vylepšený NaSvah.cz vám poradí, kde si zalyžovat i v létě
Samsung představil Galaxy Note8. Posouvá laťku technické vyspělosti, ale i ceny
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít