Zjednodušená příprava nabídky

30. září 2009, 17:41 - Michal Dedek
30. září 2009, 17:41

Seznam kvalifikovaných dodavatelů usnadní podnikatelům účast ve výběrových řízeních

V souvislosti s poklesem objemu zakázek během posledních měsíců se většina podnikatelů snaží nalézt nové příležitosti, jak tento propad kompenzovat. Jednou z nich je účast ve výběrových řízeních vypisovaných obcemi, městy a orgány veřejné správy obecně. Na první pohled může odrazovat zdánlivá (i skutečná) formální náročnost a požadavky na zpracování nabídky. Pokud však podnikatel účast ve výběrových, respektive správně zadávacích řízeních myslí vážně, mnoho práce s „papírováním“ mu může usnadnit zápis do takzvaného Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD).

Doložení kvalifikace

Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou více než dva, respektive šest milionů korun, jde-li o stavební práce, jsou standardně zadávány v režimu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Jednou z náležitostí, kterou musejí předkladatelé nabídek prokázat, je takzvané splnění kvalifikace. K tomu je třeba doložit mnoho dokumentů vypovídajících o dodavateli, například výpis z Obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, výpis z Rejstříku trestů a další potvrzení.
Často se stává, že příprava formální části nabídky zabere podstatný díl času. A pokud podnikatel náhodou na nějaký dokument zapomene nebo jej nedodá v požadované formě, není obvykle možné chybějící doklady dodatečně předložit. Formální pochybení je proto častým důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení, i kdyby jinak byla nejlepší či nejlevnější. Doložení kvalifikace značně usnadňuje SKD - evidence vedená ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Výhody

Předložením výpisu z SKD dodavatel kompletně splní základní i profesní kvalifikační předpoklady. Namísto mnoha různých dokladů stačí pouze jeden „papír“. Zadavatel sice může požadovat prokázání dalších (ekonomických, finančních a technických) kvalifikačních předpokladů, ale i v takovém případě má výpis z SKD význam. Dodavatel totiž musí zvlášť doložit jen kvalifikaci nad rámec výpisu ze SKD. Důležité je, že zadavatel je povinen výpis ze seznamu přijmout. Nemůže tedy na dodavateli požadovat, aby kvalifikaci prokázal „přímo“ dokumenty, jež právě výpis nahrazuje.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veřejně přístupný a lze do něj nahlédnout na webové stránce http://www.isvz.cz. Výpis z SKD vydává MMR do pěti dnů ode dne podání žádosti - správní poplatek je patnáct korun za každou stranu a v elektronické podobě zdarma. Rychleji, ale o něco dráže lze výpis získat na počkání prostřednictvím kontaktních míst CzechPoint. Platnost výpisu zákon stanoví na tři měsíce. Jak se do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů zapsat?

Zápis

Podrobný návod lze nalézt na uvedené webové stránce. Tuto službu však nabízí i mnoho poradenských společností zabývajících se organizací výběrových řízení. Žádost se podává na MMR spolu s veškerými dokumenty, které zákon požaduje pro splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Řízení o zápisu podléhá správnímu řádu. Správní poplatek za zápis činí tři tisíce korun.
Dodavatel, který je v SKD zapsán, je povinen oznámit změnu zapsaných údajů. Kdyby tak neučinil, důsledkem by bylo neprokázání splnění základních či profesních kvalifikačních předpokladů. Pokud by navzdory takové změně nadále výpis předkládal, vystavuje se riziku pokuty do výše deseti milionů korun. I pokud se však nic nezměnilo, musí zapsaný dodavatel v každém kalendářním roce nejpozději do 31. března písemně provozovateli SKD oznámit, že údaje zůstávají totožné.
Ve většině případů je výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů užitečným zjednodušením při přípravě nabídky. A dodavatelům, kteří se často účastní výběrových řízení, ušetří mnoho času a starostí. Základem úspěšné nabídky je však vždy důkladné seznámení s požadavky zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít