Zdravotní pojistné osob bez zdanitelných příjmů

10. března 2003, 00:00 - Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet
10. března 2003, 00:00

Aktuální změny výpočtu pojistných částek v důsledku nové legislativyOd roku 1993 se v návaznosti na přijaté právní úpravy několikrát změnily podmínky pro placení pojistného na zdravotní pojištění osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž poslední (a významnou) změnu přinesla novela č.

Aktuální změny výpočtu pojistných částek v důsledku nové legislativy

Od roku 1993 se v návaznosti na přijaté právní úpravy několikrát změnily podmínky pro placení pojistného na zdravotní pojištění osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž poslední (a významnou) změnu přinesla novela č. 176/2002 Sb., která vstoupila v platnost dne 1. 7. 2002.

Od tohoto data se z hlediska zdravotního pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů považuje takový pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky, který nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti nebo není za něj plátcem pojistného stát. Do 30. 6. 2002 se v této kategorii mohl ocitnout pojištěnec i v případě, kdy nebyl zaměstnán, nepodnikal anebo za něj neplatil pojistné stát po dobu kratší než celý kalendářní měsíc, dokonce mohl být registrován v této skupině plátců pojistného u příslušné zdravotní pojišťovny třeba jen jeden kalendářní den. Mezi osoby bez zdanitelných příjmů patří například:

* žena v domácnosti, která

a) není zařazena v kategorii, za kterou platí pojistné stát,

b) nepečuje celodenně, osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku, nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,

c) nepobírá žádný důchod z důchodového pojištění,

d) není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání apod.

* pojištěnec pracující jen na dohody o provedení práce,

* pojištěnec, který pracuje pouze na úvazky nezakládající účast na nemocenském pojištění,

* student školy, která nebyla ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (například některé jazykové školy),

* student střední nebo vysoké školy v cizině, která nebyla rozhodnutím min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR postavena na úroveň studia v ČR, oznámení o dlouhodobém pobytu v cizině nebylo provedeno,

* student vysoké školy starší 26 let ,

* nezaměstnaný, který není v evidenci úř. práce,

* osoba pracující v cizině pro cizího zaměstnavatele (tedy i na Slovensku), člen náboženského řádu bez příjmu.

Pojištěnec, který chce být zařazen v této kategorii, je povinen přihlásit se u příslušné zdravotní pojišťovny v zákonné osmidenní lhůtě, sdělit své jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo a platit pojistné. Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné ve vazbě na vyměřovací základ, kterým je minimální mzda. Výše minimální mzdy se od roku 1993 několikrát změnila (naposled k 1. lednu 2003), proto platily osoby bez zdanitelných příjmů pojistné v průběhu příslušného období následovně (viz tabulka). Ve způsobu placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů došlo ke změně k 1. 5. 1995. Před tímto datem se pojistné platilo „dopředu“ (tj. do 20. dne předcházejícího měsíce), novelou zákona č. 59/1995 Sb., platnou od 1. 5. 1995, byla úhrada pojistného změněna na platbu „zpětně“, tj. obdobně jako u osob samostatně výdělečně činných. To znamená, že pojistné je nyní splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Například pojistné za měsíc prosinec 2002 bylo splatné v období 1. 12. 2002 - 8. 1. 2003. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Do 30. 6. 2002 platilo, že byl-li pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů pouze po část měsíce, snižoval se vyměřovací základ (a tedy i pojistné) na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů, ve kterých byl pojištěnec registrován u zdravotní pojišťovny v této kategorii.

Příklad

Pojištěnec nastoupil do pracovního poměru (resp. vznikla mu účast na nemocenském pojištění) dne 11. ledna 2002, v období 1.-10. 1. 2002 byl zařazen u Všeobecné zdravotní pojišťovny jako osoba bez zdanitelných příjmů. Za toto období zaplatí VZP pojistné následovně:

10 : 31 x 5700 x 0,135 = 249 Kč

kde: 10 = počet kalendářních dnů v kategorii osoba bez zdanitelných příjmů

31 = počet kalendářních dnů v měsíci

5700 = aktuální výše minimální mzdy

0,135 = sazba pojistného.

V kategorii osoba bez zdanitelných příjmů se mohl do 30. 6. 2002 ocitnout například pojištěnec, který skončil zaměstnání dne 31. 12. (pátek) a do dalšího zaměstnání návazně nastoupil dne 3. 1. (pondělí). Třebaže byla pracovní smlouva sjednána s účinností od 1. 1., zaměstnanec ve skutečnosti nastoupil do zaměstnání až dne 3. 1. Pro účely zdravotního pojištění (i nemocenského pojištění) je pojištěnec zaměstnancem až ode dne zahájení práce, kdy mu vznikne účast na nemocenském pojištění, v našem případě počínaje dnem 3. 1. K tomuto datu současně zaměstnavatel přihlásil tohoto zaměstnance u zdravotní pojišťovny. Pokud tento pojištěnec neměl v období 1.-2. 1. jiné zaměstnání, nepodnikal nebo za něj neplatil pojistné stát, byl povinen sám se přihlásit u zdravotní pojišťovny v tomto období jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné. Znovu upozorňujeme, že tato zákonná úprava platila do 30. června 2002. Pro názornost si uvedeme příklad, kdy pojištěnec již nebude registrován jako osoba bez zdanitelných příjmů. Tento pojištěnec ukončil zaměstnání (případně samostatnou výdělečnou činnost) dne 30. 6. 2002 a do dne 18. 7. 2002 byl veden jako příjemce dávek nemocenského pojištění, které mu byly vypláceny v ochranné lhůtě po rozvázání pracovního poměru. Poté přijal zaměstnání (zakládající účast na nemocenském pojištění) od 2. 8. do 6. 9. 2002 a ode dne 21. 10. 2002 se přihlásil na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Tento pojištěnec tedy nebyl v období měsíců červenec-říjen 2002 nepřetržitě po dobu nejméně jednoho celého kalendářního měsíce v situaci, kdy by nebyl zaměstnán nebo nepodnikal anebo nebyl za něj plátcem pojistného stát. Dle právní úpravy platné od 1. 7. 2002 přestal mít u osob bez zdanitelných příjmů význam výpočet poměrné části pojistného v poměru počtu kalendářních dnů. S účinností od tohoto data již tedy nevznikají situace, ke kterým docházelo například při změně zaměstnání, kdy pojištěnec musel mnohdy zaplatit pojistné třeba jen za jeden nebo dva dny od ukončení starého zaměstnání do vzniku účasti na nemocenském pojištění v novém zaměstnání (viz výše).

Období Vyměřovací základ Pojistné

od do (minimální mzda) Kč

1. 1. 1993 31.12.1995 2200 297

1. 1. 1996 31.12.1997 2500 338

1. 1. 1998 31.12.1998 2650 358

1. 1. 1999 30.06.1999 3250 439

1 .7. 1999 31.12.1999 3600 486

1. 1. 2000 30. 6. 2000 4000 540

1. 7. 2000 31. 12.2000 4500 608

1. 1. 2001 31. 12.2001 5000 675

1. 1. 2002 31. 12.2002 5700 770

1. 1. 2003 dosud 6200 837

K významné změně došlo novelou č. 176/2002 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. července 2002. Tato novela, kromě dalšího, nově vymezuje posuzování osob bez zdanitelných příjmů, včetně placení pojistného. S účinností od 1. 7. 2002 jsou za osoby bez zdanitelných příjmů nadále považováni pojištěnci s trvalým pobytem na území České republiky, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného zaměstnavatel nebo stát anebo pojištěnec není sám plátcem pojistného jako osoba samostatně výdělečně činná. V praxi to tedy znamená, že pojištěnec se za osobu bez zdanitelných př

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Konec vesnických prodejen? Vyřeší jejich ztrátovost dotace?
"Bude to dobrý rok," banky a stavební spořitelny počítají výsledky v polovině roku 2017
Papíry jsme jim nevytiskli aneb o reálném založení chovné stanice
Připojištění na dovolenou? Nutnost nebo zbytečnost?
Poroste rychleji USA nebo eurozóna? MMF upravil předpovědi
Auta
První autonomní Kamaz bude nasazen během fotbalového…
Po Francii chce prodej aut se spalovacím motorem zakázat také Velká Británie
Galerie na středu: Na tyto tříválce vám nestačí ani půl milionu
Německo chce neupraveným autům z aféry Dieselgate odebrat registraci
Patentové skici odhalují malý dvoumístný sporťák značky Honda
Technologie
Aukro chystá změny. Na konci měsíce začne migrace a služba bude desítky hodin nedostupná
AMD se díky kryptotěžařům a Ryzenu dostalo v druhém čtvrtletí do zisku – tedy skoro
Objevily se výsledky Radeonů RX Vega v 3DMarku. Start prodejů přesně za dva týdny?
Skype 5.4 pro Linux přidává podporu pro skupinové videohovory
Nvidia už má Tesly s čipy Volta, rozdala první karty výzkumníkům umělé inteligence
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít