Zbořte osm exportních bariér

30. srpna 2010, 09:00 - Lenka Šustrová, odbor mnohostranné a společné politiky ministerstvo průmyslu a obchodu
30. srpna 2010, 09:00

V předchozích vydáních Českého exportu jsme informovali o iniciativě MAS, jež se pokusila zmapovat překážky vývozu do zemí mimo Evropskou unii. Česko nyní na základě této iniciativy vytipovalo osm důležitých zemí, které obchod komplikují cly či byrokracií. Svými podněty můžete napomoci řešení i vy.

Autor: archiv České spořitelny

V předcházejících dílech našeho miniseriálu o exportních bariérách jsme představili obchodní překážky vstupu na zajímavé mimounijní trhy. Jmenovitě se jednalo o Rusko a Indii, Brazílii a Čínu, Ukrajinu a Turecko, USA a Japonsko, Vietnam a Mexiko.

Seriál byl uveden i stručnou charakteristikou Strategie pro přístup na trh Evropské unie (MAS – Market Access Strategy), jejímž cílem je identifikace, monitoring a zejména eliminace překážek vstupu na třetí trhy. Tedy nastavení srovnatelných podmínek (daňových, požadavků na výrobky a jejich značení atd.) s podmínkami, které mají v dané zemi domácí výrobci. Odstranění takovýchto bariér není snadné a vyžaduje cílené a koordinované úsilí řady aktérů na různých úrovních, přičemž klíčovým faktorem úspěchu je efektivní spolupráce evropských exportérů na straně jedné a evropské administrativy na straně druhé (ať již v podobě Evropské komise či ministerstva průmyslu a obchodu, hovoříme-li o národní úrovni).

Mezi osmi klíčovými je Rusko i Čína A právě k lepšímu zacílení aktivit správy na národní úrovni vytipovalo ministerstvo osm zemí, které jsou pro Česko z hlediska odstraňování bariér klíčové. Jsou jimi Rusko, Čína, Spojené státy, Ukrajina, Turecko, Brazílie, Indie a Mexiko. Tedy prioritní země pro český export a současně země s mnoha bariérami dovozu. Mezi nejpalčivějšími problémy jsou například vysoká dovozní cla na ruském trhu, a to zejména na automobily a ocelové výrobky. Také netarifní překážky obchodu – tím se rozumí zdlouhavé celní procedury, silniční poplatky, náročný proces certifikace a vydávání povolení k exportu produktů živočišného původu, zamezení přístupu k surovinám (například šrotu). V případě Ukrajiny se jedná například o vysoká dovozní cla na automobily, ocel a vybrané potravinářské výrobky, v případě USA o protekcionistická opatření v rámci Buy American či stále hrozící zavedení stoprocentního scanningu kontejnerů. U obchodu s Čínou se jako největší problém našich exportérů jeví vyžadování speciálních dovozních certifikátů a technických specifikací na vybrané výrobky, porušování pravidel ochrany duševního vlastnictví, nedovolené podpory exportu čínských firem, či obdoba amerického Buy American – v tomto případě Buy Chinese. V opačném gardu je to limitování vývozů surovin z Číny exportními cly a kvótami, což omezuje a prodražuje vstupy našeho zpracovatelského průmyslu. Právě na tyto překážky se nyní soustřeďuje pozornost České republiky při jednáních na všech úrovních, bilaterálně i v rámci společné obchodní politiky Unie. Využívejte databázi pro orientaci |MARKET ACCESS DATABASE (MADB)**|

MADB obsahuje přehled překážek na třetích trzích a další informace pro vývozce, jako jsou aplikované celní sazby, průvodce dovozními formalitami, statistiky obchodních toků a v neposlední řadě i registr stížností, který umožňuje uživateli podat podnět nebo stížnost na překážku obchodu přímo Evropské komisi. Webová adresa databáze je http://madb.europa.eu.

Hovoříme-li o šancích na úspěch v odstranění bariér, není možné opomenout jeden zásadní faktor – komunikaci. Tedy přesněji řečeno komunikaci mezi těmi, kteří na překážku narazí (tedy exportéry), a těmi, kteří mají možnost ji nějakým způsobem řešit. Některé společnosti již služby, které nabízí národní a unijní administrativa, plně využívají – a to ať se jedná o možnost konzultace domnělé či reálné překážky s ministerstvem průmyslu a obchodu či přímo s Evropskou komisí, nebo o využívání Databáze přístupu na trhy třetích zemí. Mnoho exportérů, zejména malých a středních, se je ale zatím používat nenaučilo, což je škoda. Proto doufáme, že seriál věnovaný překážkám obchodu byl zdrojem užitečných informací a kontaktů a přispěl ke zvýšení povědomí o nástrojích a aktivitách Unie v obchodní politice. Kontaktní e-mail pro vaše případné otázky týkající se přístupu na trh a překážek na třetích trzích je prekazky.obchodu@mpo.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít