Zámek nad propastí

Robert Šimek 09. prosince 2011, 06:28
09. prosince 2011, 06:28

Zámek Jezeří stojí na skalnatém ostrohu přímo nad těžební jámou a v 80. letech jen o vlásek unikl demolici. Kdysi platil za jednu z nejvýznamnějších barokních staveb v Evropě, dnes je děsivou připomínkou toho, jak se minulý režim choval k historickým památkám.  

Foto: Flickr.com

Celá oblast v okolí Horního Jiřetína na Mostecku se od poloviny minulého století začala měnit v obří uhelnou pánev, které padly za oběť obce Ervěnice, Nové Sedlo, Komořany, Třebušice, Dřínov, Albrechtice a Dolní Jiřetín. Počátkem 80. let se mohutné těžební stroje dostaly až pod zámek Jezeří. Ten byl v té době už několik desetiletí neudržovaný a úřady počítaly s jeho likvidací. Zpochybňovaly jeho historickou hodnotu a ani na mapách se už neobjevoval. Snahy vymazat významnou památku z povědomí lidí ale vyvolávaly zcela opačný účinek. Veřejnost se začala proti bourání bouřit a příslušné orgány nakonec musely od demolice ustoupit.

Hoří, má komteso!

Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, o kterém existují zmínky už ze 14. století. Prvními majiteli byli pánové ze Rvenic, po kterých následovali Kolowratové a Smolíkové ze Slavic. V polovině 16. století za Hochhauserů byl hrad přestavěn na renesanční zámek a po roce 1621 připadl Lobkowiczům. Podle dochovaných záznamů byl v té době „od vojáků zpustošený“. Noví majitelé začali s opravami, ovšem než je stihli dokončit, objekt roku 1646 vyhořel.

K rekonstrukci došlo koncem 17. století. Tím ale dramatické zvraty nekončily. Už roku 1713 zámek znovu vyhořel a jeho obnova trvala do roku 1752. Objekt dostal současnou barokní podobu a Lobkowiczové ho vlastnili až do 30. let 20. století. Poslední majitel Maxmilián Ervín z Lobkowicz byl významným diplomatem a roku 1938 uprchl před nacisty do Velké Británie.

Zelená věznice

Hned v prvních dnech okupace se usadil na zámku štáb SS. V následujících čtyřech letech tam sídlila vojenská posádka a roku 1943 byl v objektu zřízen zajatecký tábor pro francouzské důstojníky. Do konce války tudy prošlo zhruba 240 lidí, mezi kterými byl i bratr francouzského prezidenta Pierre de Gaulle. Celý zámek dostal zelenou maskovací barvu. Kolem byly vystavěny strážní budky a široké okolí bylo uzavřeno. Jinak ale objekt nijak zvlášť netrpěl. Německý velitel ho měl totiž přislíbený jako dar, když Německo vyhraje válku.

To se ovšem nestalo a roku 1945 se zámek krátce vrátil do rukou Lobkowiczů. Hned roku 1948 byl ale znárodněn a o dva roky později předán ministerstvu národní obrany. Převzetí se uskutečnilo způsobem, který zcela odporoval zásadám památkové péče. Stočlenná posádka zámek jednoduše obsadila, pozůstalý inventář naházela do kaple a celý zámek obrazně i doslova vybílila. Interiéry byly znehodnoceny, řada místností účelově upravena a zbylý mobiliář rozkraden nebo zničen.

Veřejnost proti zkáze

Roku 1955 převzalo zámek ministerstvo vnitra, od kterého přešel roku 1959 do správy Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. V té době nebyla na Jezeří zajištěna žádná ostraha a objekt byl ponechán na pospas vandalům. S jeho úplnou likvidací se ale ještě nepočítalo. Roku 1961 přešel do správy Okresního národního výboru v Mostě a brzy vznikl i první projekt rekonstrukce.

Na tu ovšem nedošlo. Činnost Severočeských hnědouhelných dolů se totiž počátkem 70. let rozšířila natolik, že se těžební stroje přiblížily těsně pod zámecký vrch. Zanikla ves Jezeří i někdejší zámecký park. Osud chátrajícího objektu se zdál být zpečetěn a počátkem 80. let se začaly šířit sekulace o jeho demolici. Vzhledem ke značně problematickým geologickým podmínkám ale nebylo odstranění zámku nijak jednoduché. Hrozil totiž sesuv, který by pohřbil téměř celý velkolom. Boj o záchranu Jezeří vznikl tedy z popudu geologů a vyvrcholil roku 1985, kdy se na jejich stranu připojila široká veřejnost. Hned v následujícím roce pak vznikla skupina nadšenců, která se brzy změnila v oficiální „Společnost za obnovu Jezeří“.

Zámek Jezeří

Vznikl počátkem 14. století jako středověký hrad. V 16. století byl přestavěn na zámek a po dvou požárech v letech 1646 a 1713 dostal dnešní podobu. Do roku 1938 byl v majetku Lobkowiczů. Za druhé světové války v něm byl zajatecký tábor a roku 1948 připadl státu. V 50. letech byl zdevastován armádou a po roce 1970 začaly úřady uvažovat o jeho likvidaci kvůli důlní činnosti. Proti bourání se ale postavila veřejnost a roku 1987 bylo od těchto plánů upuštěno. V současnosti je zámek postupně opravován a zpřístupňován.

Záchrana po letech

Už roku 1987 odstartovaly rekonstrukční práce. Po roce 1989 sice úřady objekt vrátily rodině Lobkowiczů a opravy na čas ustaly, roku 1996 ale Martin Lobkowicz daroval zámek státu a projekt záchrany mohl pokračovat. I přes neutěšený stav většiny budov rozhodlo vedení památkového ústavu o zpřístupnění areálu. Zpočátku byly návštěvníkům otevřeny dvě místnosti a prohlídka zahrnovala pouze výklad historie a přehrání krátkého filmu, protože zámek byl zcela bez vybavení. Brzy ale přibyla také návštěva sklepení, které ukrývalo expozici strašidel a pohádkových bytostí.

K výraznému zlomu v péči o památku došlo roku 1999, kdy zámek Jezeří vstoupil do Programu záchrany architektonického dědictví ČR. Roku 2005 byla dokončena celková rekonstrukce střech a o tři roky později také dlouholetá oprava stropů. V nejbližší době přijde na řadu obnova fasád i některých místností, především divadelního sálu, zámecké kaple a jídelny. Zámek nad nenasytným velkolomem tak patří k těm šťastným památkám, které se zatím nepromění v ruiny.

Musíte si přečíst

Odložení EET pro stánkový prodej vzbudilo pochybnosti

PR na nejvyšších místech. Zuckerberg propagoval…

Hillary je prý šílená. Sveze se Trump na vlně…

Zadlužený Kovosvit vede nový krizový management

Gabriel narazil. Jednání o TTIP jde dobře, tvrdí…

Olympijské Rio mezi sponzory ovládl Samsung

Michal Horáček: Jen já a lidi
Michal Horáček, známý textař a možný prezidentský kandidát, v pořadu Euro TV slibuje, že se v kampani obejde bez politických stran i sponzorů. Agituje za pragmatický vztah k Číně, ale zároveň zůstává zastáncem EU. Islám je podle něj s českým prostředím nekompatibilní.
Zhlédnout další videa