Zákon chce zvýšit zaměstnanost

28. června 2004, 00:00 - LADISLAV JOUZA
28. června 2004, 00:00

PRACOVNÍ MÍSTA Od října vstoupí v účinnost nový zákon o zaměstnanosti. Mimo jiné zkvalitňuje nebo zavádí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Přísnější postup stanoví v případech práce načerno a při zneužívání podpory v zaměstnanosti.

PRACOVNÍ MÍSTA

Od října vstoupí v účinnost nový zákon o zaměstnanosti. Mimo jiné zkvalitňuje nebo zavádí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Přísnější postup stanoví v případech práce načerno a při zneužívání podpory v zaměstnanosti.

Mezi nejzákladnější společenské hodnoty patří právo občana opatřit si své prostředky pro život vlastní prací. Již dávno však nejde o „právo na práci“ v pojetí před listopadem 1989. Zákon o zaměstnanosti z roku 1991 k nám poprvé přinesl tzv. právo na vhodné zaměstnání ve vztahu k občanům, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí. Je to tedy právo občana, který chce a může pracovat, obrátit se na příslušný orgán státu (úřad práce) se žádostí o zajištění vhodného zaměstnání nebo o zajištění rekvalifikace. Právu občana odpovídá povinnost úřadu práce zaměstnání zprostředkovat nebo nabízet rekvalifikaci či poskytovat podporu v nezaměstnanosti.

OD ŘÍJNA JINAK Praxe ukazuje, že právo na zaměstnání někteří občané posuzují jen jako povinnost státu opatřit jim prostředky k obživě. Sami nevyvíjejí potřebnou iniciativu a aktivitu při hledání nového zaměstnání v případě skončení pracovního poměru. Často uvítají raději podporu v nezaměstnanosti, než stabilní zaměstnání. Odmítají přijmout zaměstnání, které je pro ně - z pohledu zákona - vhodné. Zlepšení situace by mohl přinést nový zákon o zaměstnanosti, který nabyde účinnosti pravděpodobně od 1. října 2004. Samozřejmě, že zákon nemůže být všelékem a nemůže otázku nezaměstnanosti sám o sobě vyřešit. Může ale, vedle prvků ekonomických a podnikatelských, být jedním z faktorů, které mohou ve svém komplexu na nezaměstnanost působit. Podmínkou je správná aplikace v praxi a využití legislativních prostředků. Zákon může být moderní právní normou, která v souladu s právem EU kladně ovlivňuje trh práce v ČR. NOVÁ POMOC PODNIKATELŮM Nový zákon o zaměstnanosti mimo jiné zkvalitňuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o rekvalifikaci, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Zákon mění obsah těchto nástrojů tak, aby více přispěl ke zlepšení situace na trhu práce, zejména pak k vytváření nových pracovních míst. Cílem je také lepší uplatnitelnost nezaměstnaných na trhu práce zhlediska požadavků na jejich kvalifikaci, schopnosti, dovednosti, pracovní zkušenosti apod. Jednou z konkrétních novinek je umožnění přístupu k rekvalifikaci nejen uchazečům o zaměstnání, ale i zájemcům o zaměstnání (= osoby, které pracují a zaměstnání chtějí z nějakého důvodu změnit). Obce nyní mohou vytvářet veřejně prospěšné práce opakovaně (dosud byly omezeny dobou 12 měsíců), odvíjet výši příspěvku na nové pracovní místo od míry nezaměstnanosti, přispívat zaměstnavatelům při přechodu na nový podnikatelský program apod. Zákon dále zavádí nové nástroje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců a příspěvek na zapracování. ZAMĚSTNÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Nová opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se týkají také podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Spočívají například - v zabezpečování pracovní rehabilitace formou přípravy k práci nebo specializovaných rekvalifikačních kurzů, - v poskytování příspěvků na vytvoření chráněného pracovního místa a příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny, - v poskytování příspěvků na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením, - v poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením těm zaměstnavatelům, kteří z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnávají více jak polovinu se zdravotním postižením, - v poradenství prováděném nebo zabezpečovaném úřady práce.

PŘÍSNĚJŠÍ PODMÍNKY PODPORY

Zpřísňuje se evidence uchazečů o zaměstnání. Při maření součinnosti s úřadem práce může být uchazeč vyřazen z evidence. Jde například o odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření, které souvisí s pracovní schopností uchazeče, případně zdravotním zařazením, neprojednání zaměstnání doporučeného úřadem práce ve stanovené lhůtě, nedostavení se na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů apod. Uchazeč může být z evidence vyřazen rovněž při výkonu nelegální práce, při neúčasti na rekvalifikaci nebo odmítnutí nastoupení na ni, neplnění podmínek sjednaných v individuálním plánu s úřadem práce, maření součinnosti bez vážných důvodů apod. N aproti tomu by se však měl zkvalitnit osobní kontakt a jednání pracovníků úřadů práce s uchazeči, zejména stěmi, kteří jsou na trhu práce obtížně umístitelní. Proto se zavádějí tzv. individuální plány, které mohou úřady práce sjednávat s některými kategoriemi uchazečů o zaměstnání, jako jsou například absolventi škol.

PROTI PRÁCI NAČERNO

Zákon upravuje i ochranu trhu práce před negativními jevy, které se vyskytují při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, přesněji řečeno občanů nečlenských států Evropské unie. Jde např. o zaměstnávání cizinců bez povolení úřadu práce nebo v rozporu stímto povolením, o případy obcházení platného zákona o zaměstnanosti zakládáním obchodních společností cizinci či o výkon nelegální práce. Proto se v zákoně mimo jiné vymezuje nelegální (tzv. černá) práce s výraznými postihy subjektů, které zákaz poruší. Zakládá se povinnost povolení k zaměstnání členů obchodních společností, kteří nejsou občany ze zemí EU. Novinkou jsou také opatření, umožňující úřadům práce vykonávat kontrolní činnost na tomto úseku operativněji, než tomu bylo dosud.

- Příspěvek na dopravu zaměstnanců může dostávat zaměstnavatel, jehož zaměstnanci nemají možnost dopravit se veřejnými dopravními prostředky nebo MHD do zaměstnání. Výše příspěvku může pokrýt až 50 % nákladů, které vynaloží zaměstnavatel na zabezpečení dopravy těchto zaměstnanců.

- Příspěvek na zapracování může využít zaměstnavatel, který přijal uchazeče o zaměstnání, jemuž úřad práce věnuje zvýšenou péči (např. absolventi, zdravotně postižení, lidé nad 50 let, ženy po mateřské dovolené). Příspěvek lze pobírat po dobu tří měsíců, jeho výše může dosahovat až poloviny minimální mzdy.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít