Zákaz živnosti po konkurzu může soud prominout

28. ledna 2008, 00:00 - JUDr. Martina Cachová
28. ledna 2008, 00:00

Podnikat nemohou lidé, kteří ztratili bezúhonnost nebo jejichž firma skončila konkurzem. Zákaz ale nemusí trvat navěky. Kdy se může bývalý podnikatel do byznysu oficiálně vrátit?

Návrat k byznysu Podnikat nemohou lidé, kteří ztratili bezúhonnost nebo jejichž firma skončila konkurzem. Zákaz ale nemusí trvat navěky. Kdy se může bývalý podnikatel do byznysu oficiálně vrátit?

Živnost nemůže provozovat fyzická ani právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, pokud bylo soudem zároveň rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno. A to po dobu tří let poté, co soud zrušil konkurz proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.

Živnost dále nemůže provozovat osoba, vůči níž bylo v této době navrženo prohlášení konkurzu, ale návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dostačujícího alespoň k úhradě nákladů konkurzu.

Záchranou může být například dědictví

Živnostenský úřad ovšem může tuto překážku provozování živnosti u fyzické osoby prominout, pokud hospodářské poměry osoby a její chování nasvědčují tomu, že bude při provozování živnosti řádně plnit své závazky. Může se tak stát například tehdy, když po ukončení konkurzu zdědí osoba, na jejíž majetek byl konkurz ukončen, nějaký jiný majetek použitelný k podnikání.

Ztráta bezúhonnosti

Jednou ze všeobecných podmínek pro provozování živnosti fyzickými osobami je jejich bezúhonnost. Ta se dokládá výpisem z rejstříku trestů.

Pokud byla osoba odsouzena za jakýkoliv úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku, nepovažuje se za bezúhonnou.

Pokud byla osoba odsouzena za úmyslný či nedbalostní trestný čin související s její podnikatelskou činností, nepovažuje se za bezúhonnou, a to bez ohledu na to, jaký trest jí byl uložen – podmíněný či nepodmíněný.

Podmínku bezúhonnosti musí fyzická osoba splňovat vždy, jinak nemůže provozovat živnost, a to ani prostřednictvím odpovědného zástupce. Pokud však již u osoby došlo k zahlazení odsouzení podle trestního zákona, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen, a tuto osobu je třeba považovat pro oblast živnostenského podnikání za bezúhonnou.

Mimo hru i na deset let

Živnostenský úřad obligatorně rozhodne o zrušení živnostenského oprávnění, pokud podnikatel přestal být bezúhonný. Podnikatel může zkusit znovu získat živnostenský list nejdříve po třech letech.

Soud nebo správní orgán může také zakázat provozování živnosti v určitém oboru. Za spáchaný trestný čin lze uložit trest zákazu činnosti na dobu od jednoho roku až deseti let. Za přestupek lze uložit sankci zákazu činnosti nejdéle na dobu dvou let.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít