Za pohoštění se daň nevrací

10. prosince 2007, 00:00 - Stephan Heidenhain, Dominika Wagrodzka
10. prosince 2007, 00:00

JAK NA VRÁCENÍ DPH - V posledním dílu miniseriálu o vracení DPH v okolních státech se zaměříme na Rakousko a Polsko.

VRÁCENÍ DPH V RAKOUSKU

K podání žádosti o vrácení DPH v Rakousku jsou oprávněni podnikatelé, kteří zde nemají sídlo ani provozovnu a kteří neuskutečňují v Rakousku žádná zdanitelná plnění (s výjimkou zákonem stanovených, zejména takových, která jsou osvobozena od daně). Nárokovat DPH je tedy možné například u výdajů za taxi, pohonné hmoty u nákladních automobilů, ubytování či nákladů v souvislosti s výstavami a veletrhy.

Naopak nárok na vrácení DPH není možné uplatnit u dodávek, které slouží pro osobní spotřebu podnikatele, jakož i pro reprezentaci (například pohoštění obchodních partnerů). Nárok na odpočet DPH není možné uplatnit také u veškerých nákladů souvisejících s osobními automobily (včetně nákladů na pohonné hmoty).

Kdy žádat o vrácení daně

Žádost o vrácení DPH se podává do šesti měsíců po uplynutí kalendářního roku, ve kterém nárok na vrácení vznikl. Stejně jako v Česku musí být žádost podána nejpozději do 30. června následujícího roku.

Délku období, za které je žádost podána, si určuje žadatel, musí však činit minimálně tři po sobě následující kalendářní měsíce, maximálně však jeden kalendářní rok. Minimální částka, o jejíž vrácení je možné požádat, činí 36 eur, pokud je žádost podána za celý kalendářní rok. V období kratším než jeden rok musí částka činit minimálně 360 eur.

K podání žádosti o vrácení DPH je pro zahraniční podnikatele příslušný Finanční úřad Graz-Stadt. Žádost se podává na formuláři „U 5“. V případě prvožádosti je nutné vyplnit též formulář „Verf 18“.

K žádosti jen nutné dále přiložit potvrzení finančního úřadu podnikatele, který žádost podává, o tom, že je v jiném členském státě registrován jako plátce DPH. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok. Může být buď předloženo na formuláři „U 70“, nebo i jako neformální potvrzení příslušného finančního úřadu, pokud splňuje obsahové náležitosti formuláře „U 70“.

K žádosti je nutné předložit originály příslušných faktur. Ty musí obsahovat zejména datum, fakturovanou částku celkem, výši daně nebo alespoň sazbu a DIČ osoby, která doklad vystavila. Faktury na částku vyšší než 150 eur musí též obsahovat firmu a sídlo příjemce plnění, jeho DIČ a předmět dodávky – množství a běžné obchodní označení předmětu plnění.

Po prověření dokladů obdrží podnikatel doklady zpátky, a to současně s rozhodnutím o tom, zda DPH bude či nebude vráceno. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek.

Vzhledem k tomu, že rakouské finanční úřady nedoručují žádné zásilky do ciziny, je vhodné doporučit, aby osoba, která žádost podává, si ustanovila zmocněnce pro doručování v Rakousku, popřípadě využila služeb odborníků. Službu vrácení DPH nabízejí mimo jiné i některé obchodní komory.

VRÁCENÍ DPH V POLSKU

Možnost vrácení DPH pro podnikatele z jiných členských států byla v Polsku zavedena v roce 2001. V současné době je tato problematika upravena nařízením ministerstva financí z dubna 2004. Podle obecných zásad přísluší nárok na vrácení DPH podnikateli, který nemá sídlo či provozovnu v Polsku. Předpoklady pro vrácení DPH jsou následující:

• podnikatel je registrován jako plátce DPH v jiném členském státě,

• podnikatel není registrován jako plátce DPH v Polsku,

• podnikatel neuskutečňuje v Polsku zdanitelná plnění (jako např. nákup zboží nebo služeb, vývoz zboží nebo dodání zboží do jiného členského státu); nařízení však upravuje výjimky, kdy uskutečnění zdanitelného plnění není překážkou v možnosti požádat o vrácení DPH.

Kalendářní rok u DPH neplatí

Právo požadovat vrácení DPH je možné uplatnit u zboží a služeb nakoupených v Polsku, jakož i u DPH zaplacené při dovozu zboží do Polska. Vrácení daně je možné požadovat minimálně za období tří měsíců a maximálně za jeden rok. Pokud by období činilo méně než tři měsíce, žádost není možné podat. Pokud by období bylo delší než jeden rok, je nutné na každý rok podat samostatnou žádost. V Polsku, na rozdíl od České republiky, se pro účely vrácení DPH vychází ze zdaňovacího období (z obchodního roku), nikoli z kalendářního roku.

Pro částky DPH, které jsou nárokovány, platí určitá minimální hranice. Nárok na vrácení DPH za období, které je kratší než rok, může být uplatněn pouze v případě, když výše požadované částky činí minimálně 200 eur. Pokud je žádost podána za období celého roku, činí minimální částka, o jejíž vrácení se žádá, 25 eur. Přepočet se provádí k poslednímu dni období, za které je žádost podávána. Rozhodný pro přepočet je kurz „střed“ Polské národní banky.

Bez trpělivosti to nejde

Žádost se podává předsedovi druhého daňového úřadu pro Varšavu-střed. K žádosti je nutné předložit odpovídající daňové doklady, které dokládají splnění předpokladů pro uplatnění nároku na vrácení daně.

Největším problémem při podání žádosti je skutečnost, že polské úřady nemají žádnou závaznou lhůtu pro vyřízení žádosti a pro výplatu nárokované daně. V praxi musí tedy podnikatel, který podal v Polsku žádost o vrácení DPH, čekat i dva až tři roky, než mu bude daň vrácena.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Asus uvádí levnější 10Gb/s síťovku. XG-C100C stojí pod tři tisíce a umí i 2,5/5,0Gb režim
Sega vdechne život starým hrám. Na mobilech zdarma vydala Sonica a další pecky
Vědci vymysleli další způsob, jak udělat foťák tenký jako papír
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít