Za nekvalifikovanou práci nelze žádat velké mzdy

19. ledna 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER, právník
19. ledna 2004, 00:00

PŘED TÝDNEM JSME VYSVĚTLILI ROZDÍLY MEZI MINIMÁLNÍ MZDOU A MINIMÁLNÍMI MZDOVÝMI TARIFY. V PRAXI MŮŽE VYVOLÁVAT DOTAZY ZAŘAZOVÁNÍ DO JEDNOTLIVÝCH TARIFŮ A JEJICH VÝŠE V PŘÍPADĚ, ŽE POČET ODPRACOVANÝCH HODIN JE MENŠÍ NEŽ ZAMĚSTNAVATELEM URČENÝCH 40 HODIN TÝDNĚ.

Pokud nemá pracovník na fotografii úklidové činnosti jako svoji živnost, pak má jako zaměstnanec nárok pouze na první tarifní stupeň minimální mzdy

Nejnižší hodnotu minimální mzdy lze uplatnit jen vůči velmi úzké skupině pracovníků

Minimální mzdové tarify (dle nařízení vlády č. 333/1993 Sb., v platném znění) se uplatní u zaměstnavatelů, kde není uzavřena kolektivní smlouva a na něž se nevztahuje ani kolektivní smlouva vyššího stupně, jež by řešila otázky odměňování.

ÚROVEŇ 1. STUPNĚ

Minimální mzda (6700 Kč na měsíc a39,60 Kč na hodinu) může být v praxi legálně uplatňována zásadně jen vůči velmi úzké skupině pracovníků vykonávající nejméně kvalifikované práce odpovídající 1. tarifnímu stupni. O jaké práce se jedná? Do tohoto stupně spadají práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací konaných s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji (úklid, mytí) bez vazeb na další procesy a činnosti, jednotlivé manipulační operace s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do 5 kg) v příznivých vnějších podmínkách. Další charakteristiky tohoto stupně hovoří o odpovědnosti zaměstnance za snadno odstranitelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností. Jedná se rovněž o práce, které kladou běžné nároky na smyslové funkce, představují běžnou zátěž nervové soustavy a běžné nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu. Spadají sem rovněž práce bez rizika pracovního úrazu. Pro lepší představu uvádíme několik příkladů prací, které spadají do 1. tarifního stupně:

1. Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

2. Provádění běžného úklidu, výměna prádla, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

3. Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží.

4. Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

5. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

6. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

7. Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 5 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

8. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

9. Balení a příprava sazenic k expedici.

10. Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

11. Doručování různých druhů zásilek.

**ZÁLEŽÍ NA DÉLCE PRACOVNÍ DOBY

Výše hodinové minimální mzdy se vztahuje k (obvykle) stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Avšak například zaměstnanci pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu mají stanovenou týdenní pracovní dobu nejvýše 37,5 hodin týdně. Pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodin týdně. U zaměstnanců mladších 16 let nesmí pracovní doba přesáhnout 30 hodin týdně. Ve všech těchto případech se minimální mzda (resp. minimální mzdový tarif) za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. za měsíc. Konkrétní sazby hodinové minimální mzdy se v závislosti na stanovené týdenní pracovní době odvodí ze základních sazeb podle jednoduchého vzorce:

Minimální mzda

(resp. minimální mzdový tarif)

při týdenní pracovní

době 40 hodin Minimální mzda

———————– x 40 = při zkrácené

Počet hodin při zkrácené pracovní době

pracovní době

Příklady přepočtených sazeb hodinové minimální mzdy uvádíme v tabulce. Taková úprava se týká pouze hodinové minimální mzdy (resp. mzdového tarifu na hodinu), neboť minimální mzda a minimální mzdový tarif stanovený na měsíc zůstane stejný při stanovené pracovní době 40 hodin za týden i při zkrácené pracovní době. Nižší rozsah pracovní doby bez snížení mzdy lze rovněž dohodnout v kolektivní smlouvě nebo jej může zaměstnavatel (dobrovolně) stanovit ve svém vnitřním předpisu. Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má individuálně sjednanou nebo povolenou kratší než stanovenou pracovní dobu nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda pouze ve výši odpovídající odpracované době.

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb

Týdenní pracovní Minimální mzda v Kč za hodinu (zaokrouhleno na 10 hal.)

doba v hodinách 100% 90% 80% 75% 50%

40 39,60 35,60 31,70 29,70 19,80

38,75 40,90 36,80 32,70 30,70 20,50

37,5 42,30 38,10 33,80 31,70 21,20

30 52,80 47,50 42,20 39,60 26,40

Zdroj: MPSV

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pouštní supersport Zaroq Sand Racer 500 GT jde do výroby.…
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní Ameriky. Pokochejte se
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Renault-Alpine A110 vypadá při testování na Nordschleife docela schopně
Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?
Technologie
iPhone slaví 10 let. Na svět přišel bez MMS, Javy, Flashe, GPS i videa
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Laserový projektor od Xiaomi vykouzlí 150palcový obraz jen 50 cm od stěny
NAND Flash se zápisem QLC je skutečností. Toshiba ji začíná vyrábět, jeden čip má 96 GB
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít