Vzorové oznámení zvýšení nájemného

28. srpna 2006, 00:00 - RUBRIKU PŘIPRAVIL PETR KUČERA <br />
28. srpna 2006, 00:00

Jak mám bezchybně postupovat, pokud chci konečně využít možnosti zvyšování regulovaných nájmů v bytovém domě, který vlastním? Nejde mi o výši ceny, ale o formu, jakou se „dohodnout“ s nájemníky. čtenář z Brna Nejlepší volbou je využít některého ze vzorových oznámení o jednostranném zvýšení nájemného.

Jak mám bezchybně postupovat, pokud chci konečně využít možnosti zvyšování regulovaných nájmů v bytovém domě, který vlastním? Nejde mi o výši ceny, ale o formu, jakou se „dohodnout“ s nájemníky.

čtenář z Brna Nejlepší volbou je využít některého ze vzorových oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Zveřejnilo ho například ministerstvo pro místní rozvoj nebo Občanské sdružení majitelů domů. Zde je jeden ze vzorů: Oznámení o jednostranném zvýšení nájemného - vzor Nájemce: ……….

Nájemné v bytě č. … v domě ( ulice, č.popisné., č. orientační, obec, kde se předmětný byt nachází) bude počínaje dnem (uvést přesné datum ) zvýšeno, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na … Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu - tj. na ….. Kč/měsíc za tento byt.

Jedná/nejedná (uvést jednu ze dvou alternativ) se o byt se sníženou kvalitou podle § 2 písm. e) až g) zákona.

Odůvodnění: Pronajímatel využil možnosti dané mu zákonem a oznamuje jednostranně zvýšené nájemné.

Údaje nezbytné pro zvýšení nájemného byly získány ze zákona a ze Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. ze dne 20. června 2006, publikovaného ve Sbírce zákonů částka č. 102 dne 30. června 2006 (dále jen „Sdělení“).

Velikostní zařazení obce (event. oblasti, pokud jde o Prahu nebo Brno), kde se předmětný byt nachází, bylo provedeno v souladu s přílohou č. 1 (event. přílohou č. 2, pokud jde o byt v Praze nebo Brně) Sdělení.

Dosud placené aktuální nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu je … Kč měsíčně. V této výši není započítána úhrada za vybavení bytu ani jiné platby spojené s užíváním bytu.

Maximální přírůstek měsíčního nájemného je v souladu se zákonem a se Sdělením - tj. byl vypočten podle vzorců uvedených v příloze zákona nebo vyhledán v příloze č. 4, popř. 4a pro byt se sníženou kvalitou (uvést jednu ze dvou alternativ), a činí … % pro období od níže uvedeného dne do 31. prosince 2007.

Pronajímatel využil možnosti zvýšení nájemného v plné výši (event. maximální přírůstek je nižší, pokud se pro nižší zvýšení pronajímatel rozhodl, a to …).

Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká nájemci dnem … (nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 měsíců od doručení tohoto oznámení).

V ……………… dne ………………..

Pronajímatel:…………………………

(vlastnoruční podpis)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít