Vzdělávejte se! Podpora firem v krizi pokračuje

23. července 2009, 00:00 - Jiří Němeček
23. července 2009, 00:00

Právě odstartovala druhá fáze projektu "Vzdělávejte se!". Tatoprotikrizová finanční injekce má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se vsouvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci anejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci.

Autor: Jakub Stadler

O příspěvky z projektu „Vzdělávejte se!“, na který je určena celkemmiliarda korun, mohou firmy žádat ihned. Formuláře a další informacenajdou na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt umožnízaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity acestovní náhrady. Zároveň firmy mohou získat peníze na úhradu mzdovýchnákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní.O příspěvek je třeba žádat na místně příslušném úřadu práce s využitímformuláře dostupného na webu ministerstva. Vyplněné žádosti včetně přílohmusí zaměstnavatel dodat v elektronické i tištěné podobě, kvůli podpisustatutárního zástupce zaměstnavatele a nutnosti sledovat realizaciprojektu. Zaměstnavatelům, kteří nemají počítač, umožní elektronickýpřepis úřad práce.

INTERNETOVÉ ODKAZY

www.mpsv.cz [[http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni|http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni [[http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se|http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se

Aby zaměstnavatel mohl dostat příspěvek z projektu, musí předložit taképotvrzení o bezdlužnosti. Tedy prokázat, že nemá daňové nedoplatky,nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění anedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku nastátní politiku zaměstnanosti. Potvrzení vydávají příslušné finančníúřady, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ),případně celní správa. Úřadům práce se překládají v originále a nesmí býtstarší než tři měsíce ode dne podání žádosti.

Na jednom úřadu práce mohou zaměstnavatelé čerpat maximálně půl milionukorun měsíčně. Jde o celkovou částku určenou na mzdové náklady nebonáhrady mzdy, vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Případné poskytnutívyššího příspěvku nad uvedený limit posuzuje ministr práce a sociálníchvěcí. V porovnání s první fází se jedná o nové opatření, jehož cílem jezajistit, aby projekt mohlo využít co nejvíc zaměstnavatelů.

Příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy zaměstnance, který se účastníodborného rozvoje, může být až 24 000 Kč měsíčně. Konkrétní výše závisí nadélce období, kdy se pracovník skutečně vzdělává. V době školenízaměstnavatel vyplácí zaměstnancům průměrnou mzdu nebo náhradu mzdy vevýši průměrného výdělku.

V projektu jsou mimo jiné stanoveny i maximální ceny kurzů bez DPH.Například na jazyková školení se specifickým vymezením je limit na hodinuvzdělávací aktivity 700 Kč, u IT kurzů se jedná o 1 300 Kč, u manažerskýchdovedností pak o 1 500 Kč za hodinu a tak dále.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít