Vzdělávání je výhodná investice

29. srpna 2005, 00:00 - GABRIELA ŘÍHOVÁ
29. srpna 2005, 00:00

MARTIN JAHN, MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY PRO EKONOMIKU A PŘEDSEDA RADY VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Možná už příští rok schválí parlament návrh zákona, který by lidi a firmy motivoval k dalšímu vzdělání. Vicepremiér Martin Jahn míní, že důsledkem zákona bude zvyšování vzdělanostní úrovně v České republice.

MARTIN JAHN, MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY PRO EKONOMIKU A PŘEDSEDA RADY VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ: Možná už příští rok schválí parlament návrh zákona, který by lidi a firmy motivoval k dalšímu vzdělání. Vicepremiér Martin Jahn míní, že důsledkem zákona bude zvyšování vzdělanostní úrovně v České republice.

||
|Předseda Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů Martin Jahn. foto: Profit - Martin Siebert|
* Jakou důležitost přisuzujete podnikovému vzdělávání v České republice?

Lidské zdroje jsou jedním ze základních pilířů, na kterých stojí úspěch každé firmy. Základním předpokladem pro konkurenceschopnost podniku je schopnost přizpůsobit se změnám a reagovat na ně. Flexibilitu firmy dělají flexibilní lidé, kteří jsou na změny připraveni a jsou schopni se neustále rozvíjet. Vzdělávání pracovníků je jedním z nejdůležitějších úkolů firem v oblasti řízení lidských zdrojů.

* Co by mělo motivovat podniky a lidi vůbec k tomu, aby se dále vzdělávali? Existuje nějaké poradenství nebo osvěta? Zájem o vzdělávání je třeba podporovat už u malých dětí. Je třeba postupně vytvářet prostředí, ve kterém je vzdělávání součástí životního stylu. Dále je třeba podpořit dostatečně kvalitní nabídku vzdělávacích příležitostí a motivovat lidi, aby tyto příležitosti využili. V případě podniků je třeba daňově více zvýhodnit firmy, které investují do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. * Existuje v současnosti - kromě dotací z Operačních programů -jiná podpora vzdělávání v malých a středních podnicích?

Existuje například podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikací, která je zaměřena zejména na regiony s vysokou nezaměstnaností. Malé a střední podniky jsou významným zdrojem tvorby nových pracovních příležitostí, podílí se na zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a stát se pomocí všech dostupných prostředků snaží o jejich podporu.

* Je vytvořen rámec, který by u nás zajišťoval kontinuitu ve vzdělání?

Vláda nedávno schválila návrh zákona o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání. Zákon řeší především uznávání dosažených znalostí a dovedností, bez ohledu na způsob jejich nabytí. Každému budou moci být uznány určité znalosti a dovednosti, které získal praxí či samostudiem, bez nutnosti absolvovat několikaletou školní docházku. Základním cílem zákona je vytvořit prostředí motivující k účasti na dalším vzdělávání, zejména pro osoby s nižším vzděláním nebo s potřebou změnit svoji kvalifikaci. Důsledkem zákona bude zvyšování vzdělanostní úrovně a vyšší motivace ke vzdělávání.

* V jakém stadiu je zákon, který vzdělávání upravuje? Pokud tento zákon schválí parlament, mohl by platit již od roku 2006. * Myslíte si, že objem prostředků z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, které byly k dnešnímu dni vyplaceny malým a středním podnikatelům, jsou dostatečné?

Je pravda, že tento program svůj potenciál zatím skutečně plně nevyužil. Problém však nevidím pouze v nízké atraktivitě jednotlivých programů podpory, ale také v nízkém zájmu ze strany podnikatelů, a to není záležitost jen tohoto programu. I v jiných oblastech jsou nejdříve čerpány peníze na modernizaci výroby, technologického vybavení provozů, na inovační projekty, na budování infrastruktury, a teprve poté na rozvoj lidských zdrojů. Osobně bych rád viděl více programů podpory vzdělávání u podnikatelských subjektů a ještě radši více aktivních podnikatelů, kteří si uvědomí, že investovat do lidí se skutečně vyplatí.

* Dala by se zhodnotit úroveň podnikového vzdělávání u nás a v porovnání se zahraničím?

Tady opět záleží na celé řadě faktorů. Ve srovnání s českými firmami rozvíjejí zahraniční společnosti moderní systémy vzdělávání pracovníků mnohem delší dobu. Jejich systémy vzdělávání tak mohou být propracovanější, vychází z dlouhodobějších zkušeností. Výsledkem snahy přinést českým podnikatelům osvědčený postup ze zahraničí je například zavádění standardu řízení lidských zdrojů „Investors in People.“ Ten je v současné době ověřován v několika českých podnicích prostřednictvím agentury CzechInvest.

* Hodnotíte zájem malých a středních podniků o podnikové vzdělávání jako dostačující?

Obecně si myslím, že české firmy už pochopily, že investice do lidských zdrojů se jednoznačně vyplatí. V konkrétním případě zájem o vzdělávání záleží na velikosti firmy, její činnosti a dalších specifických faktorech.

* Lze sledovat například vyšší zájem o podnikové vzdělávání z hlediska oboru činnosti?

Podle statistik, které sledují podíl nákladů na vzdělávání na celkových nákladech na pracovní sílu, je tento podíl relativně vysoký v oblasti finančních služeb a naopak nízký například v zemědělství. Záleží ale opět na konkrétních firmách, nechtěl bych příliš zobecňovat.

* Jakým měřitelným ukazatelem byste charakterizoval situaci a úroveň podnikového vzdělávání v Česku?

Například uvedený ukazatel - podíl nákladů na vzdělávací kurzy na celkových nákladech práce. V České republice je to 1,13 procenta, průměr Unie jsou zhruba dvě procenta. Určitý prostor pro zlepšení tedy máme. 

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít