VÝZVY, UZÁVĚRKY

29. listopadu 2004, 00:00 - Stranu připravil internetový server BussinesInfo
29. listopadu 2004, 00:00

PODPORA ZPRACOVATELSKÝCH ORGANIZACÍ Cíl: Cílem podprogramu Zpracovatel je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. Na podporu mají nárok následující investice: - stavební investice - nákup nových strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu produkce.

PODPORA ZPRACOVATELSKÝCH ORGANIZACÍ

Cíl: Cílem podprogramu Zpracovatel je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. Na podporu mají nárok následující investice: - stavební investice - nákup nových strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu produkce. Podprogram je součástí programu Investice, zaměřeného na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů.

Forma podpory: Dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů.

Termín přijímání žádostí: Do konce roku 2004. V případě, že objem žádostí o podporu překročí limit finančních prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, bude příjem nových žádostí pozastaven.

Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8, tel.: 225 989 400, e-mail: info@pgrlf.cz, www.pgrlf.cz

DOTACE NA REKVALIFIKACI Popis: Úřady práce organizují rekvalifikaci v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. Rekvalifikace se provádí na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání. V ní jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena.

Forma podpory: Úřad práce hradí uchazeči o zaměstnání kurzovné v plné výši. Podle finančních zdrojů může přispět na ostatní náklady (stravné, nocležné, cestovné). Příjemcem podpory je zaměstnavatel, jenž provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, fax: 224 918 391, posta@mpsv.cz

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Popis: Cílem programu je podpořit podnikatele, kteří by rádi vzdělávali své zaměstnance a nemají vhodné podmínky nebo prostředky k tomu, aby si mohli zřídit (případně rekonstruovat, modernizovat nebo dovybavit) vlastní školicí středisko. Program také umožňuje získat dotaci na založení či rekonstrukci regionálních (oborových) školicích středisek s širší působností. Podporuje také pořízení školicích pomůcek a programů, které budou sloužit odbornému vzdělávání zaměstnanců v příslušném školicím zařízení.

Uzávěrka přijímání žádostí: Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, fax: 296 342 502, e-mail: agentura@czechinvest.org

PODPORA PRO OCENĚNÉ OBCE

Od 15. listopadu mohou o dotace na obnovu venkova žádat obce, které byly oceněny stuhou v soutěži Vesnice roku 2004, popř. byly oceněny v soutěži Vesnice roku 2003 a letos nemohly schválenou dotaci z jimi nezaviněných důvodů využít. Mohou také žádat o peníze na akce k odstranění škod způsobených živelní nebo jinou pohromou místního charakteru. Žádat lze také v případě, že se jedná o projekt dotačního titulu 6 (poradenství a vzdělávání) celostátního nebo mezinárodního významu. Žádosti se podávají pouze on-line do 15. ledna 2005. Výzva se vztahuje také na projekty dětí a mládeže a pilotní projekty venkovských mikroregionů (v těchto případech se žádosti podávají on-line od 1. února do 31. března 2005). Podrobné informace o podprogramu naleznete na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci Regionální politika/Regionální programy MMR/ Program obnovy venkova/2005. Kontakt: Jan Florian, tel.: 224 861 297, e-mail: Jan.Florian@mmr.cz; Tomáš Vacenovský, tel.: 224 861 714, e-mail: Tomas.Vacenovsky@mmr.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít