VÝZVY * UZÁVĚRKY * PŘÍLEŽITOSTI

07. července 2004, 00:00 - admin
07. července 2004, 00:00

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Opatření 1.1. P riority I. - P odpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Podopatření 1.1.1. P opis: Podopatření je zaměřeno na odstraňování negativních vlivů vyplývajících ze zemědělské produkce na životní prostředí.

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Opatření 1.1. P riority I. - P odpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství. Podopatření 1.1.1. P opis: Podopatření je zaměřeno na odstraňování negativních vlivů vyplývajících ze zemědělské produkce na životní prostředí. Jedná se zvláště o ochranu vod znečišťovaných ze zemědělských zdrojů, o zavádění moderních a ekologicky šetrných technologií v zemědělství, které umožní ekologicky skladovat a využívat vedlejší produkty chovu hospodářských zvířat. Investice v živočišné výrobě mají za cíl zlepšit hygienické standardy a z dlouhodobější perspektivy podpořit konkurenceschopnost zemědělské produkce na domácích i zahraničních trzích. Týkají se především rekonstrukcí, přestaveb a výstavby nových stájových kapacit a zemědělských staveb zlepšujících welfare zvířat. Část prostředků je věnována i na řešení problémů rostlinné výroby, zejména náhradu nevyhovující zemědělské techniky a rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu. Uzávěrka přijímání žádostí: 31. 8. 2004 (s výjimkou investičního záměru na stroje pro zemědělskou výrobu, kde uzávěrka byla již v červnu) Kontakt: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 871 620, fax +420 222 871 765, e-mail: majerova@szif.cz, www.szif.cz ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Operační program Infrastruktura, Opatření 3.2., P riority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Popis: Cílem opatření je snížení znečištění vodních toků a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody v souladu s požadavky směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Opatření se zaměřuje na a)vybudování a modernizace čistíren odpadních vod a rozšíření kanalizačních systémů b)zásobování obcí pitnou vodou c)budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod Uzávěrka přijímání žádostí: 30. 7. 2004 Kontakt: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov, tel: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 585,e-mail: opinfra@sfzp.cz, www.sfzp.cz ZPRACOVÁNÍ RYB A MARKETING VÝROBKŮ Z RYB**

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Opatření 2.3., P riority II. - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání. Podopatření 2.3.1. Popis: Cílem podopatření 2.3.1. je rozšíření nabídky sortimentu zpracovaných ryb a výrobků z ryb v tržní síti a efektivnější využití místních zdrojů a domácí suroviny. Podporu lze poskytnout na: a) výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů Evropské unie b) modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb Uzávěrka přijímání žádostí: 31. 8. 2004 Kontakt: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 871 620, fax +420 222 871 765, e-mail: trnkovak@szif.cz, www.szif.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít